Säpo ställer sig över domstolarna

31 maj 2019 05:00

För några dagar sedan släpptes den person som tidigare dömts för terrorbrott i tingsrätten. Beslutet är fattat av nästa instans i vårt rättssystem, det vill säga hovrätt. Allt pekar på att hovrätten kommer att underkänna den bevisning som Säpo lagt fram för att visa att personen förberedde ett terrorbrott. Med andra ord, Säpo hade inte torrt under fötterna.

Vad gör Säpo i detta läge? Använder en lagparagraf som för min del varit helt okänd, det vill säga ”omhändertagande” av personer där Säpo tydligen har andra hemliga bevis mot personen.

För min del har jag svårt att acceptera den rättsordningen i vårt demokratiska styrelseskick. Att nu Säpo tar till denna metod, inte bara i ovanstående fall, utan även ett antal muslimska imamer har drabbats av samma omhändertagande. Om våra ansvariga politiker tysta medger denna form av ”dold” rättsskipning risker vi ett rättssystem som börjar likna vad andra länders auktoritära ledare sysslar med.

Kan någon lagstiftare eller Säpo-person förklara hur Säpo kan överpröva beslut från vårt rättssystem och beordra individer till förvar på ett häkte.

Christer Larsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!