Rättvisa åt pensionärerna!

23 augusti 2018 05:00

Efter valet kommer sannolikt endast cirka 2 procent av riksdagens ledamöter (6 st) vara över 65 år trots att 27 procent av väljarna är det. Ingen från Östergötland kan komma att vara över 61 år. Det är enligt min jäviga uppfattning inte bra.

Läget för Sveriges pensionärer är heller inte bra. Pensionerna halkar efter andra EU-länder, den orättfärdiga merskatten för pensionärer är delvis kvar och den som tjänat in pensionspoäng hela livet i ett låglöneyrke har knappast högre netto efter skatt och bostadstillägg än en garantipensionär.

Om de med låg pension har ett sparkapital, till exempel en sommarstuga, så dras dessutom bostadstillägget in till dess att kapitalet är uppätet eller sålt. Detta är orimligt. En sorts ”socialisering”.

För barnfamiljer gäller maxtaxan, och där finns ingen spärr som ger de med förmögenhet en mindre subvention, det vill säga högre kostnad så länge tillgångar finns.

Bostadstillägget för pensionärer bör alltså likt för maxtaxan inte reduceras om man har ett sparkapital, eller i varje fall bör beloppsgränserna höjas kraftigt. Och samma principer borde råda för barnfamiljer som för pensionärer.

Staffan Danielsson

riksdagsledamot (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!