Insändare Julmarknaderna i Gamla Linköping är över för i år.

Det som var positivt gällande parkeringen var de försök till förbättringar som gjordes kring Valla gård och den stackars företrädare från Dukaten som kämpade vid Cupolens parkering.

I övrigt undrar jag hur mycket tid och kraft som Bryggaregårdens vd som ansvarig, lagt på att lösa problemen. Hur illa det var torde kunna utläsas av Dukatens statistik för de två senaste helgerna.

Att lösa problemen med att lappa bilar, är föga verkningsfullt. Enligt utsago från bilburna Dukatenanställda, gällde det att värna om säkerheten. Vad blir det för säkerhet genom en liten remsa på framrutan?

Enligt uppgifter från Gamla Linköpings personal, var tanken att Dukaten skulle hjälpa till med hänvisning. Vad blev det av detta?

Jag vill minnas att liknande problem fanns när dåvarande Cloetta Center var relativt nytt. Någon som dragit lärdom av detta?

Nu vd Simon Helmér, har du nästan ett år på dig att göra något åt situationen. Samråd och samtal verkar inte vara kommunens starka sida men låt mig ändå hoppas att det blir ändring till nästa år. Inte minst för de boende i Valla.

Jan-Erik Jansson