Insändare Svar på ”Varför spara på kultur och fritid?” (7/12) och ”Låt kulturlivet ta plats i Linköping” (12/12).

Det fristående kultur- och föreningslivet är viktigt för Linköpingsbornas vardag och bidrar starkt till att göra Linköping till en attraktiv kommun att besöka och bo i. Kulturen för samman människor av olika ursprung och bakgrund, vilket är viktigt för demokratin och bidrar till ökad kunskap och delaktighet i samhället. Allians för Linköping vill att alla som bor i Linköpings kommun ska ha möjlighet att delta och uppleva ett rikt kulturliv. Det rör sig om allt från dans, musik, teater till utställningar, bibliotek och levande kulturmiljöer.

Alla som engagerar sig i mötesplatserna kan känna sig lugna, verksamheterna kommer inte drabbas av besparingen. Vi kommer se över nyanställningar och administrationen inom förvaltningen för att frigöra medel till verksamheterna, där pengarna gör mest nytta för den som utövar eller som tar del av kulturen. På så sätt ökar vi möjligheten till engagemang och även kvalitéten inom kultur- och föreningslivet i Linköping.

Vi vill att våra lokala kultur- och föreningsverksamheter ska uppmuntras och ha gynnsamma och förutsägbara villkor. Nu har vi tagit ett första steg i vår budget där vi omfördelar pengar från centrala förvaltningen ut till våra verksamheter. Under kommande mandatperiod kommer arbetet fortsätta för att fler människor ska få uppleva kultur, dels genom våra kulturinstitutioner, dels genom våra fria kulturutövare. Vi vill också möjliggöra för fler människor att aktivt delta i kulturella verksamheter i föreningsliv och kulturskola.

Gustaf Appelberg (L)

tillträdande ordförande i kultur- och fritidsnämnden