Migrationen och välfärden

14 september 2019 05:00

När jag kring 2013 menade att Sverige måste anpassa sin migrationspolitik i EU-riktning kritiserades jag av Correns ledarsida för att vara närmast främlingsfientlig. Detta tog mig oerhört hårt, jag är en varm humanist.

Sedan har Corren åsett migrationspolitiken bli mer restriktiv än vad jag förde fram.

I Christian Dahlgrens ledare den 4 september tar åter Corren entydig ställning för att Sverige ska återgå till en mer generös migrationspolitik än övriga EU-länder. Ledaren medger att vårt ”socialstatssystem må vara illa anpassat för för en omfattande invandring, särskilt när det handlar om grupper från utomeuropeiska länder med risig utbildning, låga arbetsmarknadskvalifikationer och andra kulturella normer”.

Men, menar Corren, ”hellre att människan sätts före det ängsliga systembevarandet än tvärtom”.

Och: ”En migrationspolitik dominerad av S, M och SD för oss tillbaka i ett obarmhärtigare och självtillräckligare Sverige, inte det humanistiska, välkomnade Sverige jag vill tillhöra och känna patriotisk stolthet att vara medborgare i”, skriver Christian Dahlgren.

Jag vill fråga Corren, vars ledarsida ju för fram tidningens borgerliga linje.

1. En bred folkmajoritet vill enligt opinionsundersökningar sedan länge anpassa vår migrationspolitik i EU-riktning. Vilka partier kommer att tillväxa om riksdagen återgår till en ensidig mer generös svensk migrationspolitik?

2. Om riksdagen skulle prioritera patriotisk stolthet före ”ett ängsligt systembevarande” av våra välfärdssystem, och välfärden fortsätter att urholkas, vilka politiska konsekvenser kan detta föranleda?

Staffan Danielsson

tidigare riksdagsledamot

Svar.

Ledarartikeln, som Staffan Danielsson polemiserar mot, var alltså en principiell plädering för en liberal flyktingpolitik i Raoul Wallenbergs humanistiska anda. Just nu blåser det politiskt snålt för de civilisatoriska, universella värden som Wallenberg representerade. Precis därför är det särskilt angeläget att fortsätta hävda dem. Det var själva poängen. För övrigt borde Staffan Danielsson veta att Corren upprepade gånger genom åren kritiserat de höjda murarna och försvarat asylrätten, vilket väl en i hjärtat ”varm humanist” torde uppskatta – eller?

Christian Dahlgren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!