Insändare Svar på ”Låt en konstnär lysa upp staden”, 4/12

I en insändare i Corren kritiserar skribenten evenemanget ”Vinterstad i ljus” för att inte vara konstnärligt och drar paralleller till evenemanget ”Novemberljus”.

Vi känner oss manade att förklara ett missförstånd. Novemberljus, som genomfördes första gången 2005 och som sedan fick namnet Vinterljus hade konstnärer knutna till sig. Linköpingsborna kunde åren 2005–2015 uppleva vackra ljusinstallationer placerade längs särskilda slingor. Flera av dessa installationer har sedan blivit permanenta inslag i stadsbilden.

Vid sidan av Novemberljus och Vinterljus har Linköping haft en helt vanlig julbelysning, precis som andra kommuner. 2016 var belysningen utsliten och i behov av att bytas ut. Det var inte rimligt att både byta ut julbelysningen och skapa en Vinterljus-upplevelse samtidigt. För att ändå skapa en särskild upplevelse invigdes även detta evenemang, som fick namnet ”Vinterstad i ljus”. I år genomförs det för tredje gången, och det har varit populärt.

Vinterljus och Vinterstad i ljus har båda syftat till att skapa ett vackrare, säkrare och tryggare Linköping. Men julbelysningen ska ses främst som vad det är – en julbelysning som släcks tjugondedag knut.

Som insändarskribenten skriver har tjänstemän besökt Holland och Frankrike. Målet med besöken var att få kunskap och inspiration inför framtiden. Det finns en hel del idéer kring kommande ljusupplevelser i Linköping, utöver julbelysningen. Ännu är det dock för tidigt att säga hur det kommer att bli.

Ulf Johansson Lorin

chef avdelningen för stadsmiljö, Linköpings kommun

Liselotte Johansson

stadsträdgårdsmästare, Linköpings kommun