Låt skötsamma elever bilda klass

1 juni 2019 05:00

Johnny Ludvigssons artikel ”Varför mår barnen dåligt?" i Corren 14/5 sammanfattar på ett utomordentligt sätt hela problematiken när det gäller orsaken till barnens dåliga hälsa. I slutet på artikeln nämner Johnny Ludvigsson några punkter som samhället, politiker, lärare och föräldrar måste ägna sig åt för att komma tillrätta med barnens hälsa med mera. Dessa punkter är helt i linje med mina synpunkter.

Att barnen mår dåligt är inte konstigt. Redan under 1960–70-talen lade man från politiskt håll grunden till den flumskola vi har i dag. Allt skulle vara lika och ingen fick vara bättre än den andra. Skolan kommunaliserades under 1990-talet med den följden att kommunerna hade olika förutsättningar att leverera en likvärdig skola över hela landet.

För att återställa ordningen i och utanför skolan måste det ställas större krav på tidigare nämnda inblandade parter. Eftersom ämnena i skolan är desamma som förr. De fyra räknesätten och matematiken i övrigt är inte annorlunda. Övriga ämnen har inte heller i grunden ändrats. Vad är då problemet? Problemet måste vara oordningen i klassrummet och att eleverna ägnar sig åt andra saker och prylar som inte har med lektionen att göra. För att få bukt med detta måste det till drastiska åtgärder.

Sätt alla elever som är intresserade att gå i skolan, oavsett om de är duktiga eller kanske har lite svårt för sig, men ändå är skötsamma, i samma klass. Då kan lärarna lägga resurserna på dessa elever.

Inblandade parter som politiker, rektorer, lärare och föräldrar måste ha kurage nog att förbjuda mobiltelefoner och annat som stör lektionerna.

Kanske ska skolplikten tas bort. Det måste vara föräldrarnas ansvar att fostra sina barn att sköta sig i och utanför skolan. Tar inte föräldrarna detta ansvar, måste tyvärr vissa elever ställas utan undervisning. Ett stort antal elever är ändå inte i skolan om dagarna. Vi har inte råd att förlora flera generationer goda elever i denna flumskola.

Jan Svensson

Mjölby

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!