Läsårsbiljett blir mer rättvist

22 maj 2019 04:00

Svar på "Indraget årskort får negativa följder", 17/5.

Åsa Ericson ifrågasätter kommunens nya regler för busskort. Det beslut som nyligen fattades för både grund- och gymnasieskola handlar om att istället för årskort erbjuda skolelever läsårsbiljett. Tidigare var kostnaden för dessa två typer av busskort densamma men nu har Östgötatrafiken höjt priset för årskortet.

För Allians för Linköping är det självklart att kommunen ska erbjuda bra möjligheter att kunna ta sig till och från skolan, vilket inte ändrats av det här beslutet. I Linköpings kommun erbjuder vi busskort till alla elever som uppfyller avståndskriterierna så att de kan ta sig till och från skolan. Läsårsbiljetten gäller under läsårets tidsperiod (augusti–juni) med giltighet alla vardagar inklusive lovdagar klockan 05.00-19.00.

Bakom de nya reglerna kring busskortet finns likvärdighetsprincipen. I kommunen finns det elever som åker upphandlad skolbuss eller skolskjuts i bil. Genom att vi istället erbjuder en läsårsbiljett skulle det i högre grad motsvara den transport som övriga skolskjutselever får. Det blir heller inte rättvist om vi ska skattesubventionera vissa elevers privata resande baserat på var de råkar bo i förhållande till skolan. Likabehandling av elever är en grundbult i det svenska skolsystemet. Vår uppgift är att säkerställa att våra elever kan ta sig till och från skolan på ett rimligt sätt. Det ansvaret kommer vi fortsätta att ta.

Åsa Wennergren (L)

kommunalråd och ordförande bildningsnämnden

Erik Östman (M)

ordförande barn- och ungdomsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!