Kyrkans affärer väcker frågor

16 januari 2019 04:00

Öronmärk kyrkans medlemsavgifter och övriga inkomster.

1. Folkungabygdens pastorat köpte Wienerbageriet innan konkursen var utredd och övertog därmed skulder som de inte behövt hantera om de lugnat sig till konkursboet var utrett. Vilket annat företag agerar på detta sätt?

2. I tidningen Livsviktigt nr 4, 2016 sid 18 yttrar sig kyrkoherde Lennman på följade sätt när det gäller holdingbolaget: ”De bolag som går med förlust kommer att läggas ned.” Varför gäller inte detta nu? Inget tillägsanslag hade då behövts!

3. Om summan 1,6 miljoner hade ingått i de tidigare lånade 4 miljonerna så hade inte fullmäktige samlats 2018-12-17 för att besluta i denna fråga och inget annat ärende. Tillskottet sker dagens datum. Varför denna brådska och i anlutning till långhelg? Behöver något döljas?

4. Jag önskar information om ett annats pastorats holdingbolagsverksamhets ekonomiska situation. Gjorde Folkungabygdens pastorat ett väl underbygt researcharbete innan beslut om holdingbolag togs?

5. Kyrkan har alltd haft ekonomiska tillgångar i fasta värden skog, jord och så vidare. Värden som har avkastat medel under många genrationer. Detta kan inte jämföras med ett svajigt holdingbolag.

6. Jag som de flesta andra betalar gärna min medlemsavgift om den avser andligt liv, stöd till behövande människor, reparationer av byggnader och personallöner.

7. Kyrkans ekonomiska tillgångar behöver öronmärkas så vi slipper dessa vidlyftiga luftaffärer som bara resulterar i höjda medlemsavgifter.

8. Kyrkoherde och fullmäktigemedlemmar skall ha personligt ansvar när det gäller ekonomiska beslut.

Göta Johansson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!