Kommunen söker ny plats för ristipp

24 augusti 2019 05:00

Svar på "Kommunen binder ris åt egen rygg", 7/8.

Det är en självklarhet för oss att hela Linköping ska fortsätta utvecklas och lokal service är en förutsättning för att människor ska kunna bo och företag etablera sig utanför stadskärnan. Kommunens plan på en aktivitetspark för barn är positivt för Ljungsbroborna och de som bor i närliggande område. Men under tiden som byggnation pågår är det inte lämpligt att ha ristippen öppen med tanke på all byggtrafik.

Att man nu istället måste åka till Malmslätt eller Gärstad är inte motiverat ur miljösynpunkt och heller ingen permanent lösning. Vi förstår de boende i områdets upprördhet men vi ser ständigt över hur vi kan utveckla Vreta kloster och arbetar nu intensivt med att hitta en lämplig plats för ristippen.

I Linköping upphör inte kommunens service bara för att man bor norr om E4. Tvärt om så arbetar vi hela tiden för att förbättra den i hela kommunen.

Åsa Wennergren (L)

ordförande i Utskott för medborgardialog – Vreta kloster

Muharrem Demirok (C)

ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Gösta Gustavsson (C)

ordförande Tekniska verken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!