KD driver politik enligt vallöftena

14 maj 2019 05:00

Kristina Edlund (S) kommenterade den borgerliga budgeten för 2020 från M+C+L+KD-majoriteten att hon skulle känna sig lurad om hon röstat på KD i kommunvalet 2018 (Corren 7/5). Kristdemokraterna i Linköping ställer sig mycket frågande till detta påstående. På vilket sätt menar Kristina Edlund att vi Kristdemokrater inte genomför den politik vi drev i valrörelsen?

Inför kommunvalet lovade vi våra väljare att gå till botten med de strukturella problem som gömmer sig bakom skatteslöseriet i kommunen. Slöseri med skattepengar handlar inte bara om skräckexempel som dyra badhus och Almedalsresor. Konsekvenserna är lätta att se: svällande administration, höjda utgifter och ett växande skattetryck.

Socialdemokraterna i Linköping kallar sig för ”Framtidspartiet”. Det låter vackert men klingar falskt när sanningen är att Socialdemokraterna med flera lät de offentliga utgifterna skena under den föregående mandatperioden genom att initiera kommunala prestigebyggen trots bristande finansiering.

Vi kristdemokrater gick till val på ett välfärdslöfte. Ett välfärdslöfte som lovade att effektivitet och kommunala prioriteringar skulle gå före prestigeprojekt på bekostnad av Linköpingsbornas välfärd.

Det är tydligt att den borgerliga budgeten vi arbetat fram tillsammans i Allians för Linköping återspeglar detta. Vi har dragit i nödbromsen för att bromsa nettokostnadsutvecklingen och lagt en budget där vi prioriterar de områden där medborgarna förväntar sig hög leverans från kommunen.

Ett arbete kommer att genomföras under 2019 inför budgetbeslut våren 2020, i syfte att i budgeten för 2021–2023 genomföra ytterligare effektiviseringar. I praktiken betyder detta fler satsningar på äldreomsorgen, heltidsmentorer i skolan och att bygga bort kön till våra LSS-boenden. Ambitionen är att göra livet bättre och tryggare för fler Linköpingsbor.

Kristdemokraterna i Linköpings hållning är och kommer förbli att kommunen alltid ska prioritera sina kärnverksamheter. Det går inte att bygga en trovärdig ekonomisk politik på ren tur och medgång i konjunkturen. Vad som krävs är ansvarsfulla beslut och att hålla oss till det som ska vara innanför politikens gränser. Där kommer Kristdemokraterna fortsätta att vara ett alternativ precis som vi lovat våra väljare.

Sara Skyttedal (KD)

kommunalråd och 1:e vice KSO

Liselotte Fager (KD)

äldrenämndens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa