Kärnkraft räddar inte klimatet

20 maj 2019 05:00

Sverige har överskott på el även om två kärnkraftverk stängs. Vi importerade el från norsk vattenkraft några dagar vid en topp 2018, men ingen kolkraft! Men vi behöver solkraft på tomma tak i Sydsverige framöver. Elförsörjningen blir småskalig, flexibel och säkrare. Då kan vi slippa både kostsamma ledningar från norr och energiförluster.

Kärnkraften ger utsläpp vid sidan av elproduktionen, som är 5–10 gånger större än sol- och vindkraftens. Solkraften ger överlägset lägst, medan kolets är mångdubbelt större än kärnkraftens. För lagring forskas målmedvetet om såväl bättre batterier som alternativ.

Enligt Naturvårdsverket ger all svensk flygtrafik utsläpp om ca 5 miljoner ton från bränslet, samt 5 miljoner ton från höghöjdseffekt och marktransporter mot kärnkraftens 7,5 miljoner ton. Kärnkraften alstrar gift eller risker från vaggan till graven. De bör aldrig nå människan. Uran urlakas ofta med svavelsyra. Flöden till dammar har ofta brutit igenom och förstört floder. Transporter i olika skeden är ej riskfria. Upparbetningen sker med kolkraft. Radioaktivitet sprids då och då i luft och vatten, oftast i tysthet. Den mänskliga faktorn vid produktionen är nödvändig, men är den största risken. Naturfenomen i jordskorpa och hav är svåra att eliminera. Onödigt förgiftade områden består mycket länge.

Stanfordinstitutet beräknade redan 2009 genomsnittliga utsläpp från kärnkraft till 125 g koldioxid ekvivalenter per genererad TWh. Sverige alstrar med 64 TWh per år, ca 7,5 miljoner ton eller drygt 0,8 ton per person. Nästan hälften beror på att riva säkert och att ta hand om avfallet. Energin till produktionen av Sveriges stora import har stora mörkertal.

Ny kärnkraft beräknas bli dubbelt så dyr som vind och sol! Det dröjer flera årtionden till produktion, men energiomläggningen måste ske kraftfullt nu. Pågående rivning av kärnkraftverk kostar betydligt mycket mer än vad som avsätts av bolagen. Kostnaden drabbar genom framtidens skatter. Ingen ”säker förvaring” är fastslagen. Godkännanden nu är genom bolagens forskare. Avfallet behöver förvaras i 100 000 år. Effektiv återanvändning av avfall för ny el har annonserats ända sedan folkomröstningen, men tänkbara metoder är både dyra och osäkra. Konkreta förslag saknas.

Klimatet kräver återanvändning samt lägre, miljövänlig konsumtion. Energin skall byggas snabbt, billigt och säkert som sol- och vindkraft. Kärnkraft är dyr, för sen, giftig och riskfull, med mörkade utsläpp.

Rune Tessin

politiker emeritus

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!