Insändare Vi kunde läsa i Corren i förra veckan att Erik Östman (M) och Jakob Björneke (S), tillträdande respektive avgående ordförande i barn- och ungdomsnämnden, hade funderingar på att integrerad klass är bättre än hörselklass i högstadiet för våra barn som idag går F-6 på Blästadsskolan, hörsel.

Det tycker vi är helt fel, integrerad klass fungerar inte för dessa barn då de inte kan kommunicera på lika villkor som andra barn. Att hävda att dessa barn skulle få problem i vuxenlivet av att gå i en hörselklass istället för att gå integrerat förstår vi inte. Då är det troligare att dessa barn skulle få kämpa mer för att kunna tillgodogöra sin skolgång, med stora klasser som skapar en hög ljudmiljö. Det är inte bra, ju högre ljudmiljö desto svårare att höra.

Känslan av otillräcklighet ökar också, vilket all forskning visar då de dessa barn inte har ett fullt ordförråd, talfel och ofta missuppfattar (tappar) ord. Några talar inte alls talspråk och är helt döva, några mindre men alla kräver teckenspråk.

Integrerad klass kommer göra att barnen får låg självkänsla och att de hellre sitter tysta än svarar på frågor och hellre ”sitter av” en lektion än gör läraren/eleverna uppmärksamma på att de inte hänger med. Det kommer leda till dåliga betyg som leder till liten eller ingen valfrihet när det gäller gymnasieinriktning. Det i sin tur leder till att hörselskadade barn ofta får en låg utbildning och sällan läser vidare på högskola.

Om man istället låter barnen (som på Blästadsskolan) gå i hörselklass samtidigt som man är kopplad till en ”vanlig” klass och läser utvalda ämnen i samråd med lärare, föräldrar och barn kan dessa barn få en utmärkt utbildning samtidigt som man eliminerar de eventuella problem dessa barn skulle få av att gå i hörselklass och inte integrerat.

Idag finns inget alternativ i Östergötland för våra barn i högstadiet utan de tvingas från sina familjer som 13-åringar och får flytta till Örebro. Det känns inte okej. Vi vill ha en hörselklass även i högstadiet i

Östergötland och gärna i Linköping där kompetensen finns.

Michaela och Jörgen Tinnerholm

föräldrar till en hörselskadad son