Insändare Östgötatrafiken motarbetar sig själva. Åk buss! uppmanas vi glatt. För miljöns skull. Jag bor i Skonberga mellan Hjulsbro och Hackefors. Att bussen in till resecentrum på morgonen alltid, och då menar jag alltid, är upp till 5 minuter sen – det är jag van vid och räknar med. Men förra veckan! Under all kritik. Tack och lov att jag inte behövt åka varje dag.

Måndag var bussen nästan 30 minuter sen. Torsdag var den 10 minuter sen. På fredagen, kom den inte alls. När man ringer efter 15 minuter så påstår de att de precis fått veta att bussen gått sönder. De skickar heller ingen annan buss, vi får svaret att vi får vänta på nästa buss?!

Till saken hör också att det bara går två bussar i timmen. Så vi ska alltså snällt vänta 30 minuter på nästa buss. Det tar längre tid att skicka en extra buss påstår de. Jag synar detta påstående. Tror inte på det. Tror de att denna ”service” ska få oss att välja bussen istället för bilen? I think not! PS. Om ni ens svarar Östgötatrafiken, så beklaga inte, det ger inget, ha beredskap istället.

Åsa S

Svar:

Vi ska inte beklaga – men däremot ursäkta och förklara. Då det inte direkt framgår vilka bussturer insändarskribenten åker med så kan vi inte svara i detalj. I Linköpings tätort är cirka 82 procent av turerna i tid eller högst 3 minuter sena. När vi tittar mer generellt på morgonturerna på linje 16 så ser vi att motsvarande siffra är 77 procent. Vår målsättning är givetvis att vara så punktliga som möjligt och därför kommer vi att titta närmare på vad som påverkar punktligheten på denna linje. Vid några tillfällen har det varit några markanta förseningar på linje 16. På morgonen den 1 februari var det till exempel så stora problem med tågbommarna i Tannefors att en tur på linje 16 fick ställas in.

När det gäller möjligheterna att snabbt ersätta en inställd tur så varierar de, dels beroende på hur många fordon som finns tillgängliga och dels på var de finns. Värdet av att ha reservfordon och förare i reserv måste hela tiden vägas mot kostnaden eftersom kollektivtrafiken till mer än 50 procent bekostas med skattemedel. Vi kommunicerar via vår app och webbplats om någon tur ställs in. På webbplatsen kan man även följa våra bussar i realtid och se var de befinner sig.

Resandet med kollektivtrafiken ökar kraftigt i Linköping och vi jobbar ständigt med att förbättra både utbud och punktlighet. Vi hoppas att du trots en dålig vecka tar emot vår ursäkt och fortsätter att nyttja kollektivtrafiken.

Mattias Näsström

trafikoperativ chef

Östgötatrafiken