Cykelkaos på resecentrum

13 september 2018 05:00

Det började bra, när Linköpings kommun i somras äntligen rensade bort övergivna cyklar på cykelparkeringen vid stationens södra entré. Tyvärr stannade insatsen inte där. Nu görs en ombyggnad som bara innebär försämringar.

Så många cykelställ har tagits bort att platserna inte räcker för oss som cyklar dagligen. Samtidigt lappas cyklarna och vi hotas med bortforsling av dem som står utanför cykelställ. Moment 22, alltså. Den gamla cykelparkeringen var aldrig fylld så varför inte behålla den?

Cyklar man dagligen är det inte ett cykelgarage man efterfrågar. Det som behövs är ju regelbunden skötsel från kommunens sida med rensning varje månad av övergivna cyklar. I andra kommuner låter man sociala företag sköta detta i kombination med cykelåtervinning.

Det verkar också ha gått undgått planerarna att Snickaregatan är matarleden för cyklister från södra Linköping med stationen som målpunkt. Jag har tappat räkningen på hur många gånger den har grävts upp, gatubeläggningen rivits av och gatan stängts av helt eller delvis. Nu är det nästan omöjligt att ta sig fram också eftersom en del av den gjorts om till cykelparkering! Ta inte gator i anspråk för det, använd i stället exempelvis den stenöken som är Farbror Melins torg.

Och om avsikten är att förenkla cykling, använd vanliga cykelställ som går att hantera lätt, inte de opraktiska tvåvåningsställ som enligt ritningen ska användas vid stationen i Linköping. Det finns många dåliga erfarenheter från annat håll av den modellen.

Långpendlare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!