Byte av utförare skapar bara oro

17 november 2018 04:00

Köp och sälj har blivit en vardag inom LSS gruppbostäder i Linköpings kommun. Omsorgsnämnden har regelbundet beslutat om att sälja ut verksamheter i tro att omsorgen ska bli bättre och billigare eller vad nu tanken är. Har de kollat upp om det har blivit bättre och billigare när man bytt utförare? Hur mycket sparar samhället genom att sälja ut gruppbostäderna, inte enbart i kronor utan kvalitet också?

Verkligheten är att det tar lång tid att starta upp och ta över en verksamhet. All personal följer kanske inte med från den kommunala verksamheten till den privata och tvärtom. Personal i privata verksamheten har oftast sämre jouravtal, med det sämre ersättning än de kommunalt anställda.

Sluta upp med köp och sälj av gruppbostäder! Det skapar bara oro bland personal, brukare och anhöriga. Säkra istället upp gruppbostäderna genom att göra fler kontroller från en tillsynsmyndighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stödassistenter