Blekinge är ett bra tågexempel

14 november 2018 05:00

Svar på "Bygg station väster om Linköping", 8/11.

Regionråden Johanssson (S) och Gunnarsson (C) ägnar sig åt att slå in öppna dörrar. Naturligtvis vill Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet, FSJ, att nya järnvägar byggs! Två förslag är aktuella: höghastighetståg, HH-tåg, som går 320 km/tim och snabbtåg som går 250 km/tim med axellast 25 ton. Snabbtåg kan således transportera all sorts gods medan HH-tåg inte klarar av det.

Regionråden rör sig i insändaren med många siffror hämtade från statistiken. Jag vill i stället peka på praktiska exempel på tågens överlägsenhet: Blekinge kustbana, Bkb, och Östgötapendeln. Efter elektrifiering av Bkb ökade resandet 10 gånger, busslinjer fick läggas ned.

Jag är övertygad om att regionråden kan redogöra för resandeantalet på Östgötapendeln bättre än jag. Det var faktiskt FSJ som drog frågan om det var möjligt driva en Östgötapendel. Den har blivit en resandesuccé.

Vid så här stora investeringar svänger man sig ofta med miljarder men tänker inte alltid på att 1 miljard är 1 000 miljoner. Rätt upphandlat får man mycket järnväg för 1 miljard.

Finansiering för ombyggnad/renovering/elektrifiering av ett antal region- och länsbanor sker bäst genom att ge ut järnvägsobligationer.

Folke Örn

medlem i FSJ avd Öst

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!