Bemanningsläget blir allt svårare

16 maj 2019 05:00

Svar på "Vården behöver arbeta smartare", 13/5.

Håller med Margaretha Öberg att vården behöver arbeta smartare. Detta har blivit allt viktigare ju mer ansträngt bemanningsläget blivit för flera professioner, inte bara läkare. Att leta vårdplatser är inte ett arbete som någon yrkesgrupp skulle behöva lägga tid på, det tar orimligt mycket tid från möten med patienter.

De senaste åren har svårigheterna med sjuksköterskebemanningen ökat drastiskt för att nu närma sig katastrofläge. Så som bemanningsläget ser ut idag undrar jag hur längre vi ska klara av att kunna erbjuda bra vård. Detta behöver tas på ett större allvar av våra politiker och ledning än det görs idag.

Margaretha, jag och mina kollegor vill alla att kompetens ska användas rätt. Många områden behöver ses över, till exempel används mycket värdefull tid åt administrativa uppgifter som skulle kunna utföras effektivare och smartare av personal utbildad för det. Men det finns tillfällen där saker görs som har ett syfte men kanske inte alltid uppfattas av patienten.

Margaretha ifrågasätter att läkaren hämtar in patienterna från väntrummet. På min arbetsplats, Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset, möter läkaren upp patienten i väntrummet och gör sällskap in på undersökningsrummet. En läkarbedömning är inte bara att göra en fysisk undersökning eller ställa frågor till patienten. Läkaren gör också observationer, bedömer patientens allmäntillstånd för att kunna bilda sig ett helhetsintryck. Promenaden in till undersökningsrummet kan ge läkaren information om hur patientens andning blir påverkad i rörelse, hur fort klarar patienten av att gå, finns några andra fysiska besvär som påverkar rörelse etcetera. Att hämta patienten i väntrummet är också ett sätt att visa patienten respekt.

Som vårdpersonal välkomnar jag diskussioner i media om vården, bemanningsläget och användandet av kompetens på rätt sätt och hoppas att fler blir medvetna om situationen och involverar sig i hur dagens läge kan förbättras och hur vi ska kunna bibehålla det som faktiskt är bra. Ingen person vill vara sjuk men den dagen man blir det så vill man få bästa möjliga hjälp. Vill sänd en eloge till alla tappra kollegor, alla professioner, som varje dag gör sitt yttersta för alla medborgare som behöver uppleva rollen som patient i vården.

Maria

specialistsjuksköterska

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!