Bantorgsparken blev bättre

4 april 2017 05:55

Svar på ”Parker har länge levt farligt i Linköping”, 3/4.

Bo-Inge Holmberg menar att ”Banparken” vid Bielkegatan förstördes i samband med att Botryggs bygge i kvarteret 2001–03. Låt oss rätta till den informationen något.

Namnet på parken är Bantorgsparken. Projektet innebar att man byggde ett hus mot Järnvägsgatan som gav ett bullerskydd till parken. De grönytor som togs i anspråk kompenserades genom att asfalterade parkeringsytor utmed såväl Bielke- som Sparregatan togs bort och blev en del av parkytan. Netto blev grönytan intakt. Förändringen innebar att parken blev av med bullerstörningen från Järnvägsgatan, fler människor nyttjar numera parkytan.

Vidare byggdes en restaurang i ett av husen med plats för uteservering i parken.

I ett av husen byggdes boende för vårdbehövande äldre som har nära till grönytan. Parken rustades också upp med pengar från byggprojektet. Allt detta innebar förbättringar och inte förstörelse som Holmberg påstår.

All byggnation i Linköping innebär inte att grönytor försvinner. Projektet på Bantorgsparken kan ses som första etappen i Övre Vasastaden. Byggnationerna utmed Järnvägsgatan/Industrigatan innebär att grönytor tillskapas i kvarter som tidigare var asfalterad industrimark. Bantorgsparken är ett bra exempel på att det går att tillgodose såväl behov av bostäder, bland annat äldreboende, som behov av parkytor som går att nyttja. Däremot har Holmberg rätt i att vi inte behöver bygga på golfbanan i Ryd.

Det finns så gott om mark i Linköping att vi kan bordlägga frågan om byggnation på golfbanan och ta upp en diskussion igen om 30 år.

Maria Brahim

byggchef Botrygg AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!