Ordet fritt Svar på "Riskabel försämring av beredskapen", 1/10.

Genom Samverkan Östergötland har länets alla kommuner, länsstyrelsen, räddningstjänsterna, regionen, polisen och förvarsmakten ett gemensamt arbetssätt och kan samutnyttja materiella resurser vid olika typer av händelser och kriser. Varje kommun har också egna krisplaner och organisation för beredskap.

FRG:s, de Frivilliga resursgruppernas, ideella engagemang är ett bra komplement till samhällets ordinarie krisberedskapsorganisation. Kommunerna ger varje år Civilförsvarsförbundet medel att driva FRG:s verksamhet till exempel när det gäller utbildning, rekrytering och övning. När det gäller kommunerna Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög är samarbetet med FRG reglerat genom ett avtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland. Avtalet förnyas och undertecknas årligen, det har aldrig omfattat anskaffning eller förvaring av beredskapslager.

För FRG:s lokaler i Spångsholm har kommunerna endast betalat hyran under det senaste året i avvaktan på att en behovsdiskussion kommunerna emellan slutfördes. Eftersom FRG:s material aldrig ingått i kommunernas ordinarie krisberedskap, och vi heller inte ser något framtida behov av detta material, gjordes bedömningen att FRG även fortsättningsvis får ta ansvar för sitt material.

För övrigt får de statliga (MSB) pengar som nämns i Fejsons insändare, inte användas för hyreskostnader. Tidigare fanns ett statligt bidrag för att förvara statligt material. Det bidraget är sedan flera år avskaffat och omfattade aldrig FRG:s material.

Johanna Haapamäki

säkerhetschef Motala kommun

Jonas Birgestam

säkerhetssamordnare Vadstena kommun

Helena Westman

säkerhetssamordnare i Mjölby och Boxholms kommun

Mats Jansson

stf räddningschef och beredskapssamordnare, Ödeshögs kommun