Alla Nykilsbor ska få rätt stöd

18 maj 2019 04:00

Svar på "Ogenomtänkta ändring i Nykil", 2/5.

I insändare 2/5 kommenterar Lars Ahlin den förändring som skett på Nykils servicehus från och med 1 maj 2019. I text uppmanar han till att skaffa kunskaper före och inte efter besluten i fortsättningen. Vi anser dock att vi skaffat oss kunskaper och tagit beslut där efter.

Trygghetsboende är ett anpassat boende för äldre som skall stärka självbestämmandet och möjliggöra kvarboende. Målet är att öka antalet trygghetsboenden med hyror till rimliga nivåer. En ambition från vårt håll har varit att det ska vara enkelt att söka ett trygghetsboende jämfört med ett serviceboende. Det som krävs är att man ska ha fyllt 70 år och vara i behov av och efterfråga konceptet. Biståndsbedömning krävs ej för att få flytta in på ett trygghetsboende.

Det stämmer att sjuksköterska inte finns kopplad till trygghetsboendet. Vid behov av sjukvård får man vända sig till sin vårdcentral. Om man inte kan gå till vårdcentralen får man hemsjukvård från kommunen. Det innebär heller ingen förändring avseende hemtjänstinsatser, man kan fortfarande välja utförare.

För oss är alla Nykilsbor viktiga och ska få det stöd som de har behov av. Vi är dock väl medvetna om att detta kommunicerats ut väldigt tätt inpå att beslutet vunnit laga kraft vilket är väldigt olyckligt. Vi beklagar detta.

Liselotte Fager (KD)

äldrenämndens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!