Vitt blir åter svart

Sänkningen av rot-avdraget har inneburit ett ökat intresse för att köpa svarta tjänster. Regeringen bör tänka om, menar Sveriges Byggindustrier.

4 oktober 2016 06:00

När finansminister Magdalena Andersson våren 2015 meddelade att regeringen beslutat sänka rot-avdraget varnade vi för att kunde leda till att svartarbetet återkom. Trots detta valde regeringen att sänka avdraget. Nu visar en ny undersökning att konsumenternas intresse för att köpa svarta tjänster är tillbaka. Det är dags att regeringen tänker om.

När rot-avdraget infördes 2008 skapade det tusentals jobb. Jobb som tidigare var svarta blev nu vita. Istället för utanförskap och otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden fick vi seriösa jobb och trygga anställningar. För staten innebar det dessutom skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter.

Lika viktigt var att rot-avdraget radikalt ändrade svenska folkets attityd till svartarbete. Innan avdraget infördes fick hela 45 procent av företagen inom byggsektorn frågor om att utföra arbeten utan kvitton. Efter att rot-avdraget införts fick bara 3 procent av företagen samma fråga.

Sedan regeringen sänkte rot-avdraget vid årsskiftet börjar vi nu se effekterna. I somras meddelade Skatteverket att antalet företag som utför rot-arbeten minskat med 16 procent. Detta samtidigt som försäljning av byggmaterial slår rekord. Den ekvationen är svår att få ihop. Det går inte att komma ifrån misstanken att den svarta sektorn är på väg tillbaka.

Slutsatsen att de svarta jobben nu åter vinner mark bekräftas av en attitydundersökning hos konsumenterna. Fram till årsskiftet förekom i princip inga frågor från konsumenterna om att utföra rot-jobb svart. I en undersökning bland våra medlemsföretag om de idag får frågan att utföra jobb utan kvitto säger drygt 20 procent att den frågan nu är vanlig eller mycket vanlig.

Det här något som våra företag upplever som obehagligt och helst skulle vilja undvika. Att frågorna nu åter ställts innebär att regeringen på kort tid rullat tillbaka attityden till svartarbete flera år i tiden. Det är knappast vad man förväntade sig av en socialdemokratisk regering.

Sveriges Byggindustrier menar att det var fel att sänka rot-avdraget. Nu måste regeringen tänka om. Än finns tid att slå tillbaka svartarbetet och åter verka för en vit bransch.

Björn Wellhagen

näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Cecilia Johansson

Sveriges Byggindustrier Linköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!