Vilka är M:s konkreta förslag?

Grov brottslighet bekämpas inte med slogans, skriver Cecilia Wikström (L).

2 mars 2019 04:00

Replik på "Sverige måste prioritera i EU", 27/2.

Jag håller med Christoffer Fjellner (M) och Jörgen Warborn (M) om många av de prioriteringar de beskriver. Vi liberaler vill också satsa på forskning och utveckling, migration och bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. Vi anser att det behövs betydande omprioriteringar i dagens EU-budget med stora minskningar vad gäller inte minst jordbruksstöd och regionalstöd.

Jag välkomnar att Moderaterna nu ansluter till Liberalernas linje att det finns viktiga områden i EU:s budget som behöver en förstärkning i den kommande långtidsbudgeten. Samtidigt har vi en verklighet att förhålla oss till. När Storbritannien lämnar EU så kommer det att uppstå ett betydande hål i EU:s budget. Jag håller med om att det till största delen måste lösas genom besparingar på områden som inte ger ett tillräckligt mervärde i dagens budget. Givet de prioriteringar som vi vet att olika länder har är det dock högst osannolikt att dessa besparingar ensamma kan täcka hela bortfallet från Brexit och samtidigt medge stora satsningar av den typ som Moderaterna nu förespråkar, apropå att lova ”allt till alla”.

Vill man göra betydande satsningar i EU:s kommande långtidsbudget så kommer det rimligen att krävas både utgiftsminskningar, omprioriteringar och sannolikt även en del nya medel. För att undvika att den svenska avgiften ökar har vi liberaler föreslagit införande av gröna skatter på EU-nivå såsom en europeisk koldioxidskatt och en europeisk flygskatt. På så vis kan vi bidra kraftfullt till den gröna omställning som klimatkrisen kräver, samtidigt som vi minskar beroendet av de nationella avgifterna till EU. Tyvärr är vi fortfarande det enda svenska partiet som förespråkar detta.

EU står i dag för cirka två procent av de offentliga utgifterna, resterande 98 procent spenderas i kommuner, regioner och på statlig nivå i medlemsländerna. Det är ingen ursäkt för att inte vända på varje euro i EU:s budget, men det visar ändå tydligt på de begränsningar som finns för den som vill att EU ska kunna göra nya satsningar i framtiden utan att tillföra några nya medel samtidigt som vi ska täcka bortfallet från Brexit.

Det är inte seriöst att möta väljarna med löften om betydande satsningar på angelägna områden, såsom resurser för att gemensamt bekämpande av naturkatastrofer som skogsbränder, om man inte också är beredd att säkerställa en finansiering för dessa.

Det är glädjande att Moderaterna nu skriver att man vill stärka arbetet mot den organiserade brottsligheten. Givet att M hittills blockerat Sveriges deltagande i EU:s gemensamma åklagarmyndighet, motsätter sig skapandet av ett europeiskt FBI och andra förslag på detta område som vi i liberalerna har drivit i årtionden vore det intressant med lite information om vad detta betyder rent konkret. Den grova brottsligheten bekämpas nämligen inte särskilt effektivt med enbart slogans.

Cecilia Wikström (L)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Europaparlamentariker