Vikten av journalistiken

Min och TU:s tro på mediernas och journalistikens oberoende och på pressetiken är bergfast. Därför inleder TU nu en treårig kampanj för att öka kunskapen om den journalistiska praktiken och om hur systemet med ansvarig utgivare och självreglerad pressetik fungerar, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd på TU.

28 januari 2017 06:00

Var femte svensk nyhetskonsument misstror medierna. Det tar vi på största allvar. Men min tro på mediernas och journalistikens oberoende och på pressetiken är bergfast. Därför startar nu vi på branschorganisationen TU – Medier i Sverige en informationskampanj om medier och trovärdighet.

Mediernas trovärdighet har ifrågasatts förr. Men det finns en stor skillnad. Tidigare misstroende har baserats på att allmänheten ville se en hänsyn från pressen. I dag är det många som önskar motsatsen. Medierna misstänks för att mörka, inte berätta sanningen. Kritiken styrs inte minst från främlingsfientliga krafter. Det handlar om att många tror att det skulle finnas en dold politisk agenda hos medierna. Att medier skulle mörka relevant information för att till exempel skydda invandrare eller en samhällselit.

I dag ser vi stora skillnader i hur befolkningen tar del av nyheter. Hälften av oss som lyssnar, läser eller tittar på nyheter gör det framför allt via de traditionella kanalerna, som dagspress, radio och tv, visar en aktuell studie från flera stora tidningar och Handelshögskolan i Stockholm

Varannan svensk läser till exempel en tryckt dagstidning en vanlig dag. Men den andra hälften visar upp ett annat mönster. De vänder sig i klart mindre utsträckning till etablerade medier. Ungefär var femte nyhetskonsument, uttrycker till och med en aktiv misstro till de traditionella medierna.

Det finns en sak som de båda grupperna säger sig ha gemensamt. Att de värdesätter opartiskhet och saklighet.

Vi menar att det inte finns någon bättre garant för kvalificerad, saklig och opartisk rapportering än kraftfulla nyhetsredaktioner. Det är i de etablerade mediehusen som den källkritiska kunskapen är som mest utbredd. Och det är där insikterna i det journalistiska hantverket är som djupast. Men vi måste bli ännu bättre på att förklara vad vi gör och varför vi gör på vissa sätt.

Det första steget i kampanjen är annonser lyfter fram och belyser pressetiken. Att vi har ett fungerade självreglerande pressetiskt system i Sverige, ett system som guidar redaktionerna i det dagliga nyhetsarbetet och ger den som känner sig felaktigt behandlad i pressen möjlighet till upprättelse.

Vi är självkritiska. Vi har inte varit tillräckligt tydliga. Vi måste bli ännu bättre på att förklara det vi gör. Men vi kompromissar aldrig när det gäller journalistikens kärnuppdrag. Vi ska fortsätta att vara källkritiska, redovisa fakta, granska kritiskt och hålla hög relevans för att kunna presentera sanna, riktiga nyheter.

Jeanette Gustafsdotter

Vd TU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!