Vikten av höghastighetståg

23 januari 2017 06:00

Östergötland har haft en bra jobbtillväxt de senaste åren och är det fjärde starkast växande länet i Sverige. Samtidigt har regionens företag kompetensbrist och behöver därför söka efter arbetskraft. En höghastighetsjärnväg är viktigt för att skapa en större arbetsmarknad.

När långväga resor flyttar över till höghastighetståg, frigörs kapacitet på befintlig järnväg. Det innebär en möjlig tredubbling av Sveriges godstrafik på järnväg, vilket är viktigt för Norrköpings hamn som är ett nav för nationella och internationella transporter. Det handlar också om att frigöra trafik så att den regionala trafiken utvecklas, vilket pendlare från Norrköping, Linköping och Motala kan dra nytta av.

Efterfrågan på tågresor ökar. Regeringens infrastrukturproposition omfattar både upprustning av befintliga järnvägar samt planer på en ny höghastighetsbana för att knyta samman Malmö och Göteborg med Stockholm. Järnvägen har en unik förmåga att hjälpa många människor att förflytta sig. Ett dubbelspår har samma kapacitet som en bilväg med femton filer. Därför är det viktigt att Östergötland och övriga Sverige får mer kapacitet på järnvägen, då efterfrågan på resor och transporter med tåg fortsätter att öka.

Vi på SJ ser en stadig reseökning på till exempel sträckan från Stockholm mot Östergötland, Jönköping, Växjö samt Skåne och Köpenhamn. Under 2016 gjordes drygt 3,4 miljoner resor på denna sträcka, vilket är 500 000 fler jämfört med 2013.

Arbetsmarknaden blir större. En investering i höghastighetsjärnvägar är avgörande för att möta framtida resebehov. Höghastighetståg från Norrköping innebär 45 minuter till Stockholm, 1.15 till Göteborg och 1.45 till Malmö. För Linköpingsbon betyder det en timme till både Stockholm och Göteborg samt 1.30 till Malmö. Detta innebär att arbetskraftsregionen ökar. Östra, västra och södra Sverige kommer i praktiken att växa ihop till en arbetsmarknad och samtidigt öka konkurrenskraften. I stället för att storstäder och tätortsregioner i södra Sverige konkurrerar med varandra kan de som en gemensam storregion konkurrera med Berlin, München och Bryssel.

Regionförstoring handlar om att kortare res­tider skapar dynamik, nya samarbeten och tillväxt. I Mälardalen har restiden mellan arbete och hemmet i många fall minskat till en timme eller kortare, vilket gjort att fler valt att pendla. Ett annat exempel är Öresundsbron som gett en större arbetsmarknad med nya pendlarmöjligheter.

Med långsiktiga tåginvesteringar kan den ekonomiska tillväxten stimuleras ytterligare, samt ge östgötarna kortare restider från bostad till arbete och studier eller resor till släkt och vänner på andra orter. Detta innebär ökad livskvalitet och konkurrenskraft för både Östergötland och Sverige.

Crister Fritzson

vd SJ

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!