Nyheten att Linköpings Moskéstiftelse fått 90-konto kom tyvärr inte som någon större överraskning för oss Sverigedemokrater. Det ändrar dock inte det faktum att vi fortsatt är väldigt skeptiska till hur ett sådant bygge ska finansieras och genomföras.

Det har gått närmare 5 år sedan första planerna presenterades och har inte organisationen fått in 6 miljoner så låter det osannolikt att det skulle gå att samla ihop dessa medel på mindre än tre månader tills optionen löper ut. Därefter så ska det uppföras en moské som ska bli en av Sveriges största, vilket innebär ett projekt för hundratals miljoner kronor.

Vilka krafter är det som kan stå bakom ett sådant bygge när de av egen kraft inte har samlat in tillräckligt? Stiftelsen företräds av sunniislam men enligt pressmeddelandet så ska moskén vara för alla olika trosinriktningar vilket är minst sagt tvivelaktigt att detta praktiskt skulle gå. Dessutom så delfinansieras stiftelsen av gåvor från utland och det finns många exempel på moskéer i Sverige där finansieringen främst har skett från utlandet där det ofta förekommer antisemitism och rasism, vilket är något som absolut inte får förekomma.

Hur kommer en moské att fylla de grundläggande värderingar om likabehandlingsprincipen där både kvinnor och män har samma rättigheter? Det finns många fall som kommit fram i media där jämställdheten minst sagt är begränsad och där kvinnor inte har samma rättigheter som män, vilket är något som vi Sverigedemokrater ser som alarmerande. Nyligen så förekom det allvarliga hot mot journalister som undersöker Gävles moské och detta är dessvärre inte någon engångsföreteelse.

Vilka kulturella yttringar är det som vi vill acceptera? Kommer en moské verkligen kunna uppföras utan tvivelaktig finansiering, vilket i sin tur medför att det kommer spridas värderingar som går helt emot den svenska kulturen? Det är dags att öppet diskutera vad det är för samhälle vi vill ha på lång sikt.

Klas Ahlberg (SD)

gruppledare, Sverigedemokraterna i Linköping