Vegankost räcker inte för barn

Det finns starka skäl för skola och förskola att också fortsättningsvis avstå från att servera vegankost, skriver Catharina Rosencrantz (M) och Helén Undén (M).

30 december 2015 09:58

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna öppnar nu upp för att servera veganmat i förskola och skola i Linköping. Så har det inte varit tidigare. Det blir nu möjligt genom ett beslut i barn- och ungdomsnämnden. Det är ett ogenomtänkt och dåligt beslut!

S, MP och L menar att det inte längre finns några rekommendationer från Livsmedelsverket som gör att man kan legitimera att det inte får serveras vegankost i förskola och grundskola. Vi menar att det finns starka skäl till att fortsatt inte servera vegankost.

Livsmedelsverket har tidigare tydligt avrått från vegankost till barn och ungdomar. Men om vegankost ska serveras är Livsmedelsverkets rekommendationer tydliga. Vegankost kräver berikade livsmedel och olika kosttillskott för att klara energibehov och näringsbehov. Det handlar om tillsatser av vitamin B12, D-vitamin, kalcium, jod, riboflavin, omega 3, järn och selen som finns naturligt i en blandad kost men som är svåra att tillgodose i vegankosten och kräver ofta särskilda kosttillskott.

Barn som växer behöver energi och näring och det är svårt att tillgodose i tillräcklig mängd i vegankosten. Det krävs kunskap och medvetenhet inte minst hos den som är vegan. Barn har inte den medvetenheten. När det gäller barn handlar det om föräldrarnas livsval och föräldrarna har ansvar för sina barn. Men precis som med allt annat inom skolvärlden så är vi som politiker skyldiga att alltid se till barnens bästa. Detta gäller självklart även skolmaten. Därför vill vi inte riskera att växande barn inte får tillräckligt med energi och näring när de visas långa dagar i förskola och skola.

Den andra aspekten rör likvärdigheten. Vi har valt ståndpunkten att specialkost endast serveras av medicinska skäl. Övriga bevekelsegrunder har vi valt att hantera likvärdigt genom att erbjuda ett vegetariskt alternativ och ett generöst salladsbord. Detta tillgodoser inte alla individuella livsval och riktningar men vi anser inte heller att det är det offentligas uppdrag inom ramen för den mat som serveras i förskola och skola.

Det finns många grupper som önskar särskild kost, LCHF, kosher, halal för att nämna några. Vi ser stora problem med likabehandling av olika grupper samt gränsdragningsproblematik om en grupp särbehandlas. Det är inte heller ekonomiskt försvarbart och var och en kan föreställa sig hur organisatoriskt ohållbart det skulle bli att tillgodose alla önskemål av olika skäl. Det är inget som vi Moderater förespråkar. Vi vill ha bra mat i skolan med höga klimatambitioner och ekologiska ambitioner och barn som inte kastar mat. Så kan vi hjälpas åt för miljöns skull.

Catharina Rosencrantz (M)

vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Heléne Undén (M)

ledamot i barn- och ungdomsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!