Vart tog integriteten vägen, Lööf?

År 2008 vände sig Centern emot FRA-lagen. Men när Annie Lööf talade i Almedalen i söndags nämnde hon inte frågan alls, skriver Anton Nordenfur, Piratpartiet.

2 juli 2015 06:00

Många har hyllat Annie Lööfs (C) tal i Almedalen i söndags, med speciellt fokus på en väldigt renodlad liberal kärna. Det blir allt tydligare att medan andra allianspartier rör sig mot det konservativa eller auktoritära hållet drar sig Centerpartiet närmare det klassiskt liberala med fokus på individens frihet.

Men någonting saknades, Annie Lööf, och det som saknades var en så viktig liberal princip att jag har svårt att inte förkasta hela talet till en soptipp av tomt politikersnack utan någon riktig välvilja. Det som saknades var integritetsfrågan.

Centerpartiet var ett av de få partier som 2008 vände sig emot den då stundande FRA-lagen, som när den gick igenom gav Försvarets radioanstalt rätten att övervaka i stort sett all digital kommunikation i Sverige.

Centerpartiets argument var renodlat liberalt – att konsekvent massövervakning av oskyldiga rimmar dåligt med idén om individens frihet från staten och från majoritetens förtryck. Men sju år har gått sedan lagen röstades igenom under en stark partipiska, och i dag verkar Centerpartiet ha glömt det hela.

Den här frågan är viktig inte bara ur ett liberalt perspektiv, utan ur ett människorättsligt, och tidigare har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vänt sig mot bland annat FRA-lagen. Men även de, liksom Centerpartiet, verkar ha tappat greppet helt, och Miljöpartiet har inte ens försökt fälla lagen nu när de väl sitter i regeringen.

I dag växer en ny generation upp under en stat som övervakat deras digitala rörelser i hela deras unga liv. Det är skrämmande rent generellt, men det blir än mer skrämmande ur ett frihetligt och liberalt perspektiv. Hur kan Annie Lööf då hålla ett helt tal, och till en så hög grad betona grundläggande liberala principer, utan att ens nämna FRA-lagen eller amerikanska NSA:s massövervakning?

Ursäkten som kunde köpas tidigare är inte längre möjlig – idén att C måste rätta sig efter speciellt Moderaternas ställning i frågan för att kunna vara en del av Alliansen. I dag är Alliansen inte längre regerande, vi är i en mellanvalsperiod, och partier som C har alla chanser att lyfta mer kontroversiella frågor nu för att sedan ta tiden som krävs för att kompromissa med resterande partier innan valet 2018.

När den ursäkten inte längre håller finns det en enda förklaring kvar – Centerpartiet bryr sig inte om integritetsfrågan, eftersom den inte ger dem röster. Det är en sorglig och frustrerande förklaring, men det är den enda rimliga. Och med den förklaringen i hand kan jag utan några problem förkasta allt tal om individens frihet och om närodlad politik, och alla de liberala värderingar som Centerpartiet för stunden säger sig stå för.

Ni har era chanser att visa att ni bryr er, Centerpartiet, och ni missar dem gång på gång. Tills ni klarar det finns bara ett parti som aktivt vänder sig mot övervakningssamhället och ställer sig för individens frihet från förtryck, och det är Piratpartiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anton Nordenfur