Kommunal var mot införandet av bonus för obekväm arbetstid för sjuksköterskor men inte andra yrkesgrupper inom 24:7-verksamheten inom Region Östergötland när satsningen infördes för tre år sedan. Vi har inte haft anledning att ändra oss och vi har framfört våra synpunkter i många olika sammanhang. Vi har bland annat pekat på orättvisan, negativa effekter på teamarbete, arbetsmiljö och samarbete på arbetsplatserna när medarbetare som arbetar tillsammans ersätts olika.

Regionstyrelsen har avsatt 50 miljoner kronor årligen för programmet och under 2017 var det knappt 1 800 sjuksköterskor som omfattades.

OB-ersättning är ersättning för arbete på obekväm tid och regleras i kollektivavtalet och har inget med yrkestitel att göra. Att kalla ersättningen bonus ändrar inte det faktum att satsningen innebär en höjning av OB-ersättningen för vissa men inte alla.

Det är lika obekvämt för alla oavsett yrke att arbeta dessa tider och det är inte rimligt att ersättningen är olika. Det är också så att de brister i bemanning man avsett att komma till rätta med genom bonusen inte bara är en angelägenhet för verksamheterna och sjuksköterskorna utan i praktiken har drabbat våra yrkesgrupper och andra genom ökad arbetsbelastning. Våra medlemmar tar dessutom ett stort ansvar för att introducera och stötta nyanställda sjuksköterskor som får del av bonusen samtidigt som man själv inte får det vilket naturligtvis upplevs som mycket orättvist och dålig arbetsgivarpolitik.

Utvärdering av bonusprogrammet har visat att svårigheterna att bemanna 24:7-verksamheterna – trots de stora kostnaderna som belastar en redan hårt ansträngd ekonomi – kvarstår. När Regionstyrelsen trots det har beslutat att bonusen förlängs till den 31 oktober 2019 kan vi naturligtvis inte vara annat än upprörda och besvikna.

Att man inte vet vad som händer om man tar bort bonusen är inget hållbart argument för att förlänga orättvisan. Om man inte vågar avsluta bonusen när utvärderingen visar att den inte gett effekt – när är det då möjligt? Risken är naturligtvis att den blir kvar för överskådlig framtid.

Ska bonusen överhuvudtaget finnas kvar ska den naturligtvis gälla alla berörda – inte bara några.

Kristina Fingal Karlsson

ordförande

Kommunal Öst Region Östergötland