Vården ska finnas nära östgötarna

I arbetet med att utveckla vården är vi lyhörda inför alla konstruktiva förslag, skriver Koalition för Östergötland.

24 augusti 2019 04:00

Replik på ”Vårdköerna måste bort”, 19/8.

Koalition för Östergötland (S, C, L och MP) bedriver nu ett intensivt arbete med att få balans i Region Östergötlands ekonomi och samtidigt öka tillgängligheten i vården.

Tack vare växande välstånd och allt bättre vård lever svenskarna allt längre. Denna goda utveckling innebär också utmaningar. Det är när vi blir äldre som vi är i störst behov av vård. När antalet äldre växer snabbare än antalet i arbetsför ålder, växer behoven snabbare än skatteintäkterna. Samtidigt blir konkurrensen om arbetskraften allt större.

För att möta dessa utmaningar behöver samhället bli bättre på att förebygga ohälsa. Sambandet mellan hälsa och goda livsvillkor är starkt. Samtidigt behöver vården finnas närmare östgötarna. Ju tidigare ohälsa upptäcks, desto snabbare kan rätt behandling sättas in.

Morell (M), Sjöstrand (M) och Larsson (KD) kritiserar oss för att vara passiva. Det är fel. Tvärtom så pågår ett intensivt arbete med att få balans i Region Östergötlands ekonomi och samtidigt öka tillgängligheten i vården. I detta nu pågår en omorganisering som bland annat syftar till att minska kostnaderna för administration och få vårdens olika delar att jobba smartare ihop.

I arbetet med att utveckla vården är vi lyhörda inför alla konstruktiva förslag – något vi visat genom att yrka bifall de gånger M och KD lagt kloka förslag. I de fall M- och KD-förslagen endast har varit plakatpolitik som slagit in öppna dörrar har vi av naturliga skäl yrkat avslag.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla den östgötska vården. Med resurstillskott, smartare arbetssätt och fortsatt omställning kan vi säkerställa att östgötarna erbjuds en trygg, tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet.

Kaisa Karro (S)

Kerstin Sjöberg (C)

Alexander Höglund (L)

Agneta Niklasson (MP)

gruppledare, Koalition för Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!