Välfärd gör regionen attraktiv

En god och tillgänlig vård är en faktor som lockar företag och människor till regionen, skriver Kaisa Karro (S) och Eva Andersson (S).

15 maj 2019 04:00

Replik på "Kompensera för höjd skatt", 26/4.

Johanna Palmér och Maria Björk Hummelgren, vid Östsvenska handelskammaren, skriver om behovet av insatser för att öka regionens attraktivitet. Östsvenska handelskammaren menar att det behövs ökad regional marknadsföring och effektivare samarbeten över kommun- och länsgränser gällande utbildning, företagsetableringar och besöksnäring.

Överlag delar vi denna analys. Ett av Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att stärka Östergötlands attraktionskraft. Genom att locka hit fler företagsetableringar bidrar vi till att skapa arbetstillfällen och stärker dessutom skatteunderlaget i vår region. Det är avgörande för att klara framtidens välfärd. Men välfärden i sig, såsom en god och tillgänglig vård, är också en viktig attraktionskraft som vi prioriterar högt.

Region Östergötland kan och ska bidra till att utveckla samarbetsformerna med och mellan länets kommuner. Likaså kommer vi att fortsätta utveckla möjligheterna till utbyten över länsgränserna. Här fyller naturligtvis också kollektivtrafiken en viktig roll för att underlätta exempelvis arbetspendling.

Sedan 2018 har Region Östergötland drivit ett aktivt arbete med att stärka Östergötland som varumärke. Det byggs av alla oss östgötar, av vårt näringsliv, våra landmärken, besöksmål och profiler. Regionen har redan genomfört och planerar för flera insatser för att driva platsmarknadsföringen på regional nivå där samverkan ofta är en framgångsfaktor. Inte minst inom ramen för Visit Östergötland, men även inom utveckling av digitala plattformar, mässdeltagande, evenemangsinsatser och talangattraktion.

Vi ser fram emot att fortsätta stärka Östergötlands attraktionskraft – ett arbete som vi gärna gör tillsammans med Östsvenska handelskammaren.

Kaisa Karro (S)

regionstyrelsens ordförande

Eva Andersson (S)

regionutvecklingsnämndens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!