Valet i Linköping gav klart besked

Linköpings väljare vill ha ett nytt ledarskap, vilket vi nu prövar, men med en öppen och inbjudande attityd, skriver Muharrem Demirok (C) och Lars Vikinge (C).

28 september 2018 11:00

Svar på "L och C är inne på farlig väg", 26/9.

Valrörelsen är över och väljarna i Linköping har gett ett tydligt besked. Väljarna ger Socialdemokraterna underbetyg när de i kommunvalet tappar nästan 5 procentenheter. Samtidigt gör Centerpartiet ett riktigt bra val, och tillsammans med de borgerliga partierna får vi ett tydligt mandat. Alliansen går tillsammans fram med 3 mandat och får i fullmäktige 39 mandat, vilket är 7 mandat fler än de rödgröna och en tydlig markering. Väljarna har signalerat för ett nytt ledarskap.

Jakob Björneke låter nu valrörelsen fortsätta och svingar några rallarsvingar mot oss i ett försök att anklaga Centerpartiet för att ge SD vågmästarrollen. Det är beklagligt att vi ska behöva hamna i denna polemik, när den så tydligt inte stämmer. Alliansen har 39 mandat av 79 i fullmäktige. Det vill säga 1 mandat kort från egen majoritet. Samtidigt har Alliansen majoritet i nämnder och styrelser och kan obehindrat driva den dagliga verksamheten framåt.

När det kommer till fullmäktige så kan Alliansen endast förlora om Socialdemokraterna först gör gemensam sak med Miljöpartiet och Vänsterpartiet och därefter söker stöd för en rödgrön budget hos Sverigedemokraterna. Vi håller det inte för omöjligt att så kan ske, men det vore väldigt anmärkningsvärt om S, MP och V valde att liera sig med SD enbart för att fälla ett Alliansstyre.

Istället för att fortsätta en retorik från valrörelsen så vill vi fokusera på att utveckla Linköping. Vi har valt att pröva detta politiskt med övriga borgerliga partier, inom ramen för ett Alliansstyre.

Samtidigt ser vi klara fördelar om vi framöver kan hitta samsyn med både Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många av de avgörande frågorna. Den gångna mandatperioden har vi alltför ofta hamnat i skarpa motsättningar mellan majoritet och opposition. Något som knappast kännetecknar den kultur som tidigare funnits och som inte heller gynnar Linköping.

Vi har en lång tradition av att söka samsyn över både block- och partigränser och vi bygger gärna denna tradition starkare. Vår avsikt är att ha en öppen och inbjudande attityd mot de partier som hamnar i opposition och vi ser gärna breda överenskommelser. Vi är 79 ledamöter i Linköpings kommunfullmäktige som har fått ett mandat att tillsammans göra det bästa för Linköping. De kommande fyra åren har 39 av oss för avsikt att utgöra styret, men det innebär inte att vi kan ignorera de övriga. Vi kan, och bör, jobba tillsammans för Linköpings bästa.

Muharrem Demirok (C)

kommunalråd

Lars Vikinge (C)

kretsordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa