Utöka antalet idrottstimmar

Det är viktigt att både utöka skolidrotten och att uppmuntra till frivilligidrott utanför skolan, skriver debattörerna från Moderaterna.

24 mars 2017 06:00

Idrott och rörelse ska ge barn och unga glädje. Men vi ser också en samhällsutmaning i att barn och ungdomar i större utsträckning än tidigare slutar, eller aldrig börjar, idrotta. Vi moderater vill att alla barn och unga ska få chansen att hitta glädjen med idrott. Moderaterna anser därför att det är viktigt att både utöka skolidrotten och att uppmuntra till frivilligidrott utanför skolan.

Trots riksdagsmajoritet, trots forskning och trots ett riksidrottsförbund som vill ser mer av ämnet ”idrott och hälsa” i grundskolan väljer regeringen och idrottsminister Gabriel Wikström att säga nej till mer idrottstimmar. Att Sverige redan är ett av de länder som satsar minst på idrott i skolan är oroväckande. Med cirka 56 timmar schemalagd idrott per läsår är Sverige sämst i Norden, vi tillhör dessutom bottenskiktet i hela Europa, där nationerna i toppen har över 100 timmar idrott per läsår.

Bunkefloprojektet, ett samarbete mellan skola, idrottsförening och forskning, som pågått sedan 1999 i Malmö, visar att den elevgrupp med mer fysisk aktivitet också har högre procent av elever med gymnasiebehörighet. En avhandling från Malmö högskola visade att 96 procent av eleverna med mer fysisk aktivitet hade gymnasiebehörighet, jämfört med 89 procent i jämförelsegruppen. Aktiviteterna är varierande, där promenader och spontan lek är lika viktigt som andra rörelseaktiviteter.

I Östergötland bifölls en motion från Moderaterna i Linköping under våren 2016 om mer fysisk aktivitet i skolan. På Vammarskolan i Valdemarsvik arbetas det sedan cirka 4 år tillbaka med mer idrott och rörelse i skolan där eleverna pulstränar flera gånger i veckan. Resultatet är positivt och man har sett en tydlig förbättring i elevernas läsförståelse, koncentrationsförmåga och tydliga framsteg i de teoretiska ämnena.

Också på fritids vill vi se mer idrott och rörelse, där har vi moderater arbetat fram ett förslag i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet. Syftet med förslaget är att lyfta rörelsens och idrottens betydelse. Att införa idrott och rörelse på fritids lägger en bra grund för skolgången då nästan alla av framför allt de yngre barnen går där. Det är även viktigt att lära sig att idrott inte bara handlar om de klassiska idrotterna och prestation, det handlar om fysisk aktivitet i alla dess olika former.

Det är svårt att i vuxen ålder ändra levnadsvanorna. Har man däremot redan som barn vant sig vid daglig fysisk aktivitet, är chansen avsevärt större att man fortsätter med det som vuxen. Barn och ungdomar behöver rörelse och motion för att må bra och för att utvecklas. De som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig också mer. Här spelar både skola och idrottsföreningar en viktig roll för att kompensera de barn och ungdomar som inte har egna förebilder.

Saila Quicklund (M)

riksdagsledamot och idrottspolitisk talesperson

Camilla Waltersson Grönvall (M)

riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Christian Gustavsson (M)

förbundsordförande Östergötland och kommunalråd i Linköping

Marie Morell (M)

oppositionsråd i Region Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!