Underbetalda läkare

Arbetsgivare utnyttjar den beroendesituation som underläkare är i och betalar inte en skälig lön, skriver debattörerna.

15 maj 2019 05:00

Vården är idag beroende av underläkare. Underläkare är beroende av att få meriten ett vikariat innebär, för att kunna konkurrera om AT-platserna. Arbetsgivare utnyttjar den beroendesituation som underläkare är i och betalar inte en skälig lön. Sveriges läkarförbund student vill att underläkares löner höjs för att motsvara ansvaret och den kunskap och kompetensen de tillför vården och patienterna.

Efter termin nio får läkarstudenter arbeta som underläkare, vilket nästan har blivit ett måste för att kunna komma vidare till nästa steg i läkargärningen. De är dessutom en vital del av vården under sommaren. Eftersom många är ivriga att få in en fot inom vården tackar underläkare ja till vad som erbjuds. På grund av den höga efterfrågan på jobb, kan arbetsgivare fortsätta låta bli att höja lönerna eftersom det alltid kommer finnas någon som är villig att arbeta för en lägre lön.

Inom industrin sätts ett “märke” för hur mycket lönerna bör öka från år till år. Alla branscher och kollektivavtalen refererar till märket. Det görs för att väga upp för inflationen och för att Sverige fortsatt ska vara konkurrenskraftigt i omvärlden. Betydelsen av detta är att löner som inte ökar i takt med märket i realiteten blir en lönesänkning. Märket ligger i år på 2 procent (6,5 procent på 36 månader). Underläkarlönerna i Östergötland har endast ökat med 1,2 procent och året dess för innan ökades lönerna ännu mindre.

Tidigare har läkarlöner alltid ansetts vara höga varför läkare inte har kämpat för sin fortsatta löneutveckling. Det har gjort att de lägst betalda, underläkarna, har halkat efter andra yrken och professioners löneutveckling. Man har pratat om att avsaknad av kollektivavtal för underläkare möjliggör löneförhandling men i praktiken får man lön enligt en tariff som inte följer märket. Det är först när man har klarat av sin AT och påbörjar sin ST som man faktiskt har möjlighet till en individuell lön.

Det finns de som hävdar att underläkare innan examen inte bör få mer i lön eftersom de just inte har en examen och därför kräver handledning. Men för att få jobba som underläkare inom en viss specialitet krävs att man har läst alla delar i grundutbildningen inom specialiteten, vilket i praktiken innebär att kompetensen och handledningsbehovet inte skiljer sig nämnvärt från en nybliven AT-läkare. Underläkare tar på akuten, avdelningen eller mottagningen många egna viktiga beslut och har ett stort eget ansvar för att få vården att fungera. Sammantaget borde inte detta leda till att de redan låga underläkarlönerna just nu sjunker jämfört med märket.

Under sommaren utgör underläkare innan examen en vital del av vården och ansvarar för människors liv och hälsa. Sveriges läkarförbund student Linköping anser att 4,5 års högskolestudier och ansvar ska löna sig. Arbetsgivare uppmanas att uppskatta den resurs underläkare utgör istället för att utnyttja deras behov av merit och erfarenhet. Vi uppmanar till en reallöneökning och därefter fortsatt löneutveckling i takt med resten av samhället.

Sveriges läkarförbund student Linköping

Lisa Hellqvist

ordförande

Klara Westman

utbildningsansvarig

Matilda Jonsson

övrig ledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!