Två kugghjul i regionen

Vår avsikt är att bryta gamla prestigefyllda strukturer och istället på allvar dra nytta av varandra från valet 2018 och framåt, skriver Sophia Jarl (M) och Niklas Borg (M).

19 mars 2018 05:00

Vi utmanar socialdemokraterna om positionen som den ledande kraften i vår regions utveckling. Vi vill vinna förtroende att få styra regionens två ledande städer, Norrköping och Linköping. Städerna ska ses som två kugghjul till hela vår region och vi ser ett antal områden som vi gemensamt måste ta oss an.

Vi vill genom vårt moderata ledarskap fokusera på de människor som behöver politiken allra mest. Det handlar om de som i sin vardag är beroende av vår gemensamma välfärd, de som saknar ett jobb att gå till men också de barn och föräldrar som ska få sitt vardagspussel att fungera. Vi har också en ökad andel äldre i Norrköping och Linköping som med all rätt har höga förväntningar och krav på samhällets omsorg.

Alla prioriteringar vi vill göra i Norrköping och Linköping syftar till att fler människor ska arbeta, må bättre och bidra till vårt samhälle. Inget är viktigare, vare sig för regionens välstånd eller välfärd och för människors hälsa än att fler människor kan gå till ett arbete och att fler jobb kan växa fram.

Båda våra städer lider av matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Vi vill underlätta för människor att utbilda sig var de än befinner sig i livet. Tillsammans har och kan våra städer erbjuda ett brett utbud av utbildningar för ungdomar och vuxna. Därför ska vi stimulera människor att söka utbildningar i en större geografi än sin egen hemkommun. Vi är beredda att tillsammans fördjupa Norrköpings och Linköpings samarbete över yrkes- och vuxenutbildningar under nästa mandatperiod.

De ungdomar som lämnar gymnasiet ska vara anställningsbara inom det område de utbildats i. De praktiska utbildningarna ska vara av så god kvalité att de kan möta arbetsgivarnas krav utan kompletteringar. De studieförberedande programmen ska ge så goda kunskaper att eleverna kan tillgodogöra sig akademiska kunskaper på högskole- och universitetsnivå. Vi har för avsikt att avsätta de resurser som krävs i Norrköping och Linköping för att utbildningssystemen i våra kommuner verkligen ska förbereda ungdomar för arbete och studier på vår arbetsmarknad.

Både Norrköping och Linköping har utanförskapsområden och ett stort antal nyanlända som kommer att lämna den statliga etableringen under kommande mandatperiod. Vi vill motverka att utanförskapet växer genom att från början våga ställa krav. Krav på deltagande i studier, praktik eller annan sysselsättning som ger den snabbaste vägen till en egen försörjning. I utbyte ska kommunerna garantera det stöd som behövs för en snabb integrering. Vi vill se ett ökat engagemang från båda kommunerna redan i etableringsfasen för att förhindra att andelen försörjningsstödstagare ökar när de nyanlända lämnar statens ansvar i etableringsfasen.

Norrköping och Linköping har en historia av olika samarbeten men saknar också i många fall konkreta resultat av dessa. Oavsett tidigare politiska majoriteter konstaterar vi att prestige i alltför stor utsträckning har stått i vägen för en gemensam utveckling av kommunerna. Vår avsikt är att bryta gamla prestigefyllda strukturer och istället på allvar dra nytta av varandra från valet 2018 och framåt.

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd Norrköpings kommun

Niklas Borg (M)

tillträdande kommunalråd i opposition Linköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa