Tuffare tider väntar för Åtvidaberg

Åtvidaberg har en ekonomi i balans, men vad den nya majoriteten vill prioritera är oklart, skriver Mira Wedenberg (M).

20 mars 2019 05:00

Nu har Åtvidabergs kommun stängt böckerna för 2018 och för en mandatperiod som avslutar ett 12 år långt styre med M och S. Det nuvarande kommunalrådet Thomas Lidberg (S) konstaterar i en artikel publicerad i Corren 13/3 att det är tack vare det förra moderata kommunalrådet Sverre Moum som Åtvidaberg har nått en ekonomi i balans.

Nu har ett nytt styre tagit vid med en koalition av partier från höger till vänster där man i valrörelsen lovat att finansiera simhall och starta kommunalt bostadsbolag. Avvecklingen av båda dessa var beslut som togs under perioden med ekonomisk sanering just på grund av att kommunen inte kunde bära dessa kostnader.

Sveriges kommuner står inför en tuff ekonomisk period med lägre tillväxt och ett ökat demografiskt tryck med fler äldre och yngre vilket medför ett större kostnadstryck på landets kommuner. Åtvidaberg är inget undantag från detta och vi kan konstatera att vår äldreomsorg kommer växa men även att vi behöver satsa på våra skolor för att säkra en fortsatt god skolgång.

Under förra mandatperioden tog vi Moderater initiativ till att påbörja ett arbete inom skolan med fokus på att öka skolans resultat. Vi kan nu konstatera att det arbete som gjorts av skolans fantastiska personal börjat bära frukt genom bättre resultat för våra niondeklassare där Åtvidaberg numer tillhör de 25 procent bästa kommunerna i landet gällande både meritvärde och behörighet till gymnasiet (SKL Öppna jmf 2018).

Vi står nu inför 2020 års budgetarbete där alla partier har möjlighet att lägga politiska direktiv inför budgetarbetet. Vi Moderater tycker det är politikens ansvar att visa vilka prioriteringar man vill göra när de ekonomiska ramarna är snäva. För oss är det viktigt att våra skattepengar används på ett effektivt och varsamt sätt där medborgarnas behov är i fokus. Vi har tydligt talat om att verksamheterna inom skolan och omsorgen ska prioriteras. Vi ser också att det är viktigt med fortsatt utbyggnad av bredbandet på landsbygden. För att Åtvidaberg ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i är det av yttersta vikt att vara lyhörd för näringslivets behov då företagen i grunden är de som bidrar till vårt skattesystem.

Vi Moderater kan konstatera att vi lämnat ett samarbete bakom oss där det mål om en ekonomi i balans som sattes för 12 år sedan är uppnått. Men vi är också oroade över hur de styrande kommer förvalta ekonomin framöver. Vad den nytillträdda majoriteten vill prioritera under kommande mandatperiod är oklart eftersom de inte offentliggjort någon gemensam avsiktsförklaring som tydliggör detta.

Det som tog 12 år att bygga upp med tuffa och ibland impopulära beslut kan ta mycket kort tid att rasera om man ska vända kappan efter vinden och lova det som är i ropet för stunden. Vi ser dock fram emot ett gott samarbete med den sittande majoriteten och hoppas att alla demokratiskt valda partier får sin röst hörd när man har bra förslag.

Mira Wedenberg (M)

oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Åtvidaberg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa