Vi satsar på en egen nyhetsförmedling! Utropade nyligen Linköping kommuns informationsavdelning. Vi var flera som gnuggade oss i ögonen. En kommunal nyhetsförmedling? Vars sajt liknar så många andra nyhetssajter och med ett löfte om färre pressmeddelanden och fler artiklar.

Det skaver hos en journalist.

Vi lever i en på många sätt utmanade tid för det fria ordet. Marknaden för kommersiella medier är stentuff och antalet journalister blir allt mindre. Vita obevakade mediefläckar på Sverigekartan ökar. Den publicistiska friheten ifrågasätts och politisk klåfingrighet som vi tidigare bara förknippade med diktaturer breder ut sig i vår omvärld. Nättroll, politiska påverkanskampanjer och högljudda påståenden om hur professionella medier medvetet levererar fake news bidrar till snålblåsten.

Men att tycka synd om sig själv brukar sällan vara en väg till framgång. Som alla andra som jobbar på en starkt föränderlig marknad måste vi journalister hitta nya arbetssätt – utan att för den skull tappa journalistikens kärna, att vara sakliga och oberoende, granskande och trovärdiga. På så vis kan journalistik fortsatt vara det smörjmedel som det demokratiska maskineriet så väl behöver.

Vi i styrelsen för Publicistklubbens östra krets tycker därför att det är stötande, förvånande och till och med sorgligt att en demokratiskt styrd organisation som Linköpings kommun i denna tid av svåra utmaningar för den seriösa mediebranschen, startar en nyhetsförmedling förpackad som en traditionell mediesajt.

Att informatörer på myndigheter och företag blir allt fler samtidigt som journalisterna i samhället blir allt färre är ett faktum som vi inom media bara har att förhålla oss till. Det är också självklart att en kommun ska informera sin medborgare om vad som händer i verksamheten. Men något slags anständighetens gräns måste det väl ändå finnas för hur mycket myndigheters information ska journalistifieras för att nå sina mottagare?

Det känns märkligt att behöva fundera över om en kommun bedriver falsk marknadsföring men med Linköping kommuns nyetablerade nyhetsförmedling ligger frågan nära till hands. Vi är uppriktigt oroliga för att dessa journalistiska ambitioner gör att den som tar del av innehållet får svårare att värdera avsändare och trovärdighet. En kommun kan aldrig vara en oberoende leverantör av nyheter om sin egen verksamhet.

Information från en kommun saknar en vital journalistisk beståndsdel, det kritiska ögat, ifrågasättandet och ibland den obekväma sanningen. Det är i sig inte konstigt. En kommunal informationsavdelning har uppdraget att informera, inte att som oberoende media granska och undersöka vad som sker, öppet eller fördolt.

Som publicister är vi måna om att värna journalistikens plats i vårt demokratiska samhälle. Vi trodde att kommunikationsansvariga på Linköpings kommun tyckte likadant.

Sofie Lycksell

ordförande för Publicistklubbens östra krets