Stoppa upphandlingarna

Ett val av utförare kommer aldrig att vara ett val för den som lever i gruppbostaden, skriver Jessica Eek, Vänsterpartiet.

12 mars 2019 05:00

Med sorg i hjärtat följer vi från Vänsterpartiet ånyo hur Alliansen i Linköpings kommun väljer att upphandla människors liv och boende. Vi ställer oss väldigt frågande till hur man tänker från Alliansens sida, när man gång på gång hävdar att det finns fördelar med att upphandla människors boende. Den som vid 18 års ålder flyttar hemifrån, in i en gruppbostad, kan se sin värld upphandlad vart tredje till vart femte år, resten av sitt liv. Om man lever ett normallångt liv så kan man bli upphandlad upp emot 25 gånger. Är det rimligt?

Det gäller inte bara utförare, utan möblerna i gruppbostaden, personalen som arbetar och på vilka premisser de arbetar. Jag upplever att Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden, och hennes allianskamrater undviker att se detta och vad det innebär för den enskilde boende.

När man flyttar hemifrån bygger man upp nya betingelser för sitt liv. Man byter umgänge och bygger upp en ny familj. Det är ingen skillnad om man flyttar till en egen lägenhet eller till en gruppbostad. Det innebär att man ska ha samma möjligheter att bygga långsiktiga relationer och trygghet. En bra kommun river inte upp förutsättningarna för de som har svårast att bygga upp sitt liv. En bra kommun ser till att alla invånare kan leva trygga och fulla liv. En bra kommun upphandlar inte människors liv.

Från Vänsterpartiets sida anser vi att kommunen ska backa i frågan. Backa de upphandlingar som rör LSS-sfären och se till att ge alla invånare samma chans till trygghet och stabilitet!

När Annika Krutzén i ett insändarsvar 9/3 hävdar att upphandling är bra, för att olika utförare lär av varandra, så är det en skrämmande brist på förståelse för skillnaden mellan att bedriva affärer och att organisera människors liv och boende. Det här är inte en arena för innovation och teknikutveckling, det är människors liv! Det är lätt att byta frisör om man är missnöjd, lätt att byta märke på sin telefon eller på sina skor, men det är inte så lätt att välja en ny utförare.

Vad får den enskilde ut av att flytta när man byter utförare? Man kanske direkt hamnar i en ny upphandling och samtidigt förlorar andra viktiga delar av sitt liv. Det är inte så att man flyttar för att personalstyrkan förändras, eller för att möblerna ändras. Det här handlar inte om valfrihet. Ett val av utförare kommer aldrig att vara ett val för den som lever i gruppbostaden. Det är ett politiskt val om huruvida man tänker respektera att människor behöver kontinuitet i sina liv, eller om man föredrar att låta företag tjäna pengar på människors behov av vård och omsorg.

Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att upphöra men de upphandlingar där människors dagliga liv och boende står i fokus. Inom kort kommer vi att lämna in en ny motion om rätten till kontinuitet i boendet.

Jessica Eek

gruppledare Vänsterpartiet i Linköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!