Stärk Stångåstaden i stället

Linköpings kommun borde vara stolt över Stångåstaden. Men så verkar det inte vara, skriver Inger Borg, ordförande Hyresgästföreningen i Linköping.

9 maj 2019 05:00

När kommunfullmäktige i Linköping sammanträdde den 26 mars beslutade fullmäktige att ändra Stångåstadens ägardirektiv.

Några dagar före sammanträdet skrev Hyresgästföreningen i Linköping en debattartikel under rubriken ”Säg nej till ägardirektiven”. Vi var kritiska till förslaget eftersom de nya direktiven tydligt visar att kommunen vill sälja ut delar av Stångåstaden och ”minska bolagets dominerande ställning”, och samtidigt dra ner på ambitionerna att bygga nytt. Detta i tider av akut bostadsbrist.

Hyresgästföreningen konstaterar tyvärr att fullmäktige beslutade att ändra ägardirektivet trots våra invändningar.

Vi tycker det är väldigt olyckligt. Det kommer förmodligen att leda till både utförsäljning och ombildning av ett större bestånd av Stångåstadens fastigheter. Hyresgästföreningen måste markera att Stångåstaden är Linköpings viktigaste redskap för att trygga bostadsförsörjningen i Linköping. Vi är rädda för att Stångåstaden kommer att försvagas genom ägardirektivet. Utförsäljningar och ombildning till bostadsrätt kommer dessutom att leda till stor oro bland hyresgästerna.

Detta agerande tycker vi dessutom är närmast obegripligt ur ett ägarperspektiv. Det rimliga ur kommunens synvinkel borde istället vara att behålla och tvärtom stärka Stångåstaden ytterligare, inte att försvaga bolaget.

För Hyresgästföreningen är det förvånande att Linköpings kommun inte verkar vara stolt över sitt allmännyttiga bolag. Det anses vara ett av Sveriges absolut ledande allmännyttiga företag. Stångåstaden lyfts ofta fram som en förebild i den bostadspolitiska debatten. I de hyresgästundersökningar (Nöjd kundindex) som regelbundet genomförs placerar sig Stångåstaden regelmässigt på en topplats av bostadsföretag i landet.

Hyresgästföreningen tycker det är mycket allvarligt att Linköpings kommun inte ser värdet av att äga en sådan tillgång som Stångåstaden. Kommunen borde istället satsa på att utveckla och stärka bolaget ytterligare, snarare än att försvaga det.

Inger Borg

ordförande Hyresgästföreningen Linköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!