Skydda skolbarn på internet

I dataundervisningen står Linköpings lärare med väldigt tunt stöd för att driva värderingsfrågorna, skriver Anders Monemar (C).

14 oktober 2014 05:55

Oavsett regering kommer ibland statliga utredningar som inte håller måttet. Ett exempel är "En digital agenda i människans tjänst", SOU 2014:13. Utredningen är ett delbetänkande som ska reda ut vad staten bör lägga kraft på för att utveckla skola och utbildning genom it. Dess stora brist är avsaknaden av etiskt förhållningssätt, vilket Linköpings kommun bör svara upp emot.

När man läser rapporten är det tydligt att en tjänsteman på utbildningsdepartementet fått i uppdrag att rädda slutsatserna. Texterna hänger nämligen inte ihop med de förslag som ges. Trots att slutsatserna är lovvärda fattas det fortfarande centrala delar. Rapporten saknar till exempel stora delar av den pedagogiska debatt som förts under de senaste åren om datastödd undervisning. Än värre är att den helt missar att hantera internets risker.

Precis som det verkliga livet så har internet en baksida med brottsligt innehåll, våld, pornografi och barn som förleds av vuxna. Skolan är den enda punkt som samlat kan stötta våra barn med att hantera det.

Linköping driver ett väl genomtänkt värdegrundsarbete. Det är förutsättningen för att kunna lyckas. I dataundervisningen står Linköpings lärare däremot med väldigt tunt stöd för att driva värderingsfrågorna. När regeringens utredare helt missar det faller ansvaret tillbaka på oss.

Vi behöver barn som klarar av att både skydda sig själva och hantera varandra med respekt, trots internets faror och frestelser. För att komma dit krävs att Linköpings kommun går före och tar fram riktlinjer och undervisningsstöd för våra lärare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!