Satsa på studenternas hälsa

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studenthälsomottagning, skriver Pia Carlsson, verksamhetschef på Campushallen i Linköping

26 oktober 2018 04:00

Nästan varannan student uppger besvär av ängslan, oro eller ångest. Detta gör högskolor och universitet till en viktig arena för insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa hos unga vuxna. Det skriver Folkhälsomyndigheten i en rapport som publicerades den 6 september 2018.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studenthälsomottagning. Varannan student uppger att de har besvär med någon form av psykisk ohälsa, så som stress, ängslan, oro eller ångest. Hos jämnåriga yrkesverksamma är motsvarande siffra var tredje person. Andra undersökningar har visat att psykisk ohälsa på lång sikt kan leda till sämre studieresultat, sämre yrkesberedskap och mindre engagemang .Samtidigt visar forskning att fysisk aktivitet är en effektiv metod för att förebygga ohälsa och främja hälsa och kognitiva förmågor.

Idag bedrivs en fantastisk tränings- och friskvårdsverksamhet vid landets lärosäten och det arbetas aktivt för att främja studenternas hälsa genom fysisk aktivitet. Verksamheten erbjuder både träning i gym, gruppträning och bollsporter. Det finns många studentidrottsföreningar kopplade till Linköpings universitet och en av regionens största träningsanläggningar ligger på Campusområdet i Linköping; i form av Campushallen.

Att möta individen och erbjuda fysisk aktivitet på olika nivåer, med olika intensitet och inriktningar ser vi som en självklarhet för att få fler att uppleva träningsglädje. Studentidrotten är en viktig aktör för att åter- eller nyrekrytera de som en gång slutat eller aldrig ens börjat idrotta. Den fungerar som en dörr in i en gemenskap och ett socialt sammanhang för den som flyttat till en ny stad - eller till och med ett nytt land – för att studera. Kopplingen till sportsliga resultat och tävling kan avskräcka många, inom studentidrotten ligger dock hälsan, rörelseglädjen och gemenskapen i fokus.

Utifrån vad Folkhälsomyndighetens rapport visar, både kan och vill vi vara en del av lösningen på denna utmaning.

Därför föreslår vi att:

1. Landets lärosäten gemensamt tar fram en nationell handlingsplan för att främja studenters hälsa, där fysisk aktivitet är en självklar del,

2. Lärosätet tar sitt ansvar för studenternas hälsa och studieresultat genom att tillsammans med den lokala studentidrotten bedriva ett hälsofrämjande arbete, där mätbara mål så som studieresultat och prestationsgrad, men även värdet av minskad psykisk ohälsa är i fokus,

3. Förutsättningar skapas för Studenthälsan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, till exempel genom ökade resurser.

Forskning visar att förmågor så som minne, koncentration och kreativitet förbättras av att vara fysiskt aktiv. Varför är det då så många som avstår när den samlade kunskapen säger att det höjer studieprestationen och förbättrar hälsan?

Vi vill fortsätta vårt viktiga arbete och välkomnar fler i det arbetet. Vi utgår ifrån att vi alla vill samma sak – att studenterna ska lära sig mer och må bättre. Frågan om den psykiska ohälsan hos landets studenter behöver tas på allvar och action tas nu!

Pia Carlsson

verksamhetschef på Campushallen i Linköping (Linköpings Studenters Idrottsförening)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!