Säg nej till nya ägardirektiven

Linköpings kommuns förslag på nya ägardirektiv till Stångåstaden innebär en försvagning av bolaget och dess roll, skriver Inger Borg och Christina Österberg, Hyresgästföreningen i Linköping.

21 mars 2019 05:00

Linköpings kommun har tagit fram förslag på nya ägardirektiv till Stångåstaden. Politikerna ska rösta om dem på fullmäktige den 26 mars. Ägardirektiven styr Stångåstadens inriktning och arbete under flera år efter det att de antagits.

Enligt de nya ägardirektiven vill Linköpings styrande politiker försvaga Stångåstaden, både genom ett minskat bestånd och genom mindre byggande. Hyresgästföreningen ställer sig mycket kritisk till att kommunen, som enligt lag har ansvar för att skapa förutsättningar för alla invånare i kommunen att leva i goda bostäder, inte verkar vilja ta sitt ansvar.

Att försvaga kommunens bostadsbolag Stångåstaden, mitt under brinnande bostadsbrist, är direkt oansvarigt. Det är nu Stångåstaden behövs som mest, som kommunens viktigaste verktyg för att se till att det byggs tillräckligt många nya bostäder för att komma till rätta med bostadsbristen. I de tidigare ägardirektiven var man tydlig med att Stångåstaden skulle vara ”den ledande aktören för att bygga bort bostadsbristen” och man ställde krav på att företaget skulle bygga 500 nya bostäder varje år. I det nya förslaget ska Stångåstaden endast vara ”en av aktörerna som bygger bort bostadsbristen”, vilket är en stor skillnad mot tidigare, och nu nämns över huvud taget inga siffror för byggande.

Ett annat sätt att försvaga Stångåstaden är att företaget i de nya ägardirektiven ges i uppdrag att minska sitt bestånd både genom att sälja lägenheter och genom att omvandla lägenheter till bostadsrätter. Man vill särskilt ombilda lägenheter i utsatta områden, syftet med detta är oklart. Den populära teorin är att detta ska motverka segregation då grupper med bättre ekonomiska förutsättningar flyttar in i ett visst område.

Förutsättningen för att teorin ska fungera i praktiken är förstås att tillräckligt många hyresgäster är villiga att betala för att få bo i en bostadsrätt istället för i en hyresrätt, i samma område som innan. Om det verkligen är segregationen man vill motverka genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter, är taktiken missriktad. I Hyresgästföreningens rapport ”Mångfald och segregation i Sverige”, går det att se att det är just områden med mycket hyresrätter där segregationen är som minst. De områden som är mest segregerade är istället villaområden. Om kommunen verkligen vill minska segregationen borde man istället satsa på att bygga fler hyresrätter där.

Om inte kommunen ska ta ansvar för att bygga, när bostadsbristen är stor och byggtakten samtidigt saktar ner, vem ska då göra det? Kommunen borde ta sitt ansvar när invånarna i bostadsbristens Linköping behöver det som mest. Vi vill därför uppmana alla politiker i kommunen att rösta nej till de nya ägardirektiven den 26 mars.

Inger Borg

ordförande Hyresgästföreningen Linköping

Christina Österberg

förhandlingsdelegation Hyresgästföreningen Linköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa