S-förslag orättvist för hyresgäster

Socialdemokraterna vill ta ut mer pengar från de kommunala bolagen, vilket innebär att bland andra Stångåstadens kunder betalar mer än andra till välfärden, skriver Roland Larsson.

3 december 2018 10:23

När Socialdemokraterna förlorat majoriteten i Linköping och inte längre själva behöver ta konsekvenserna föreslår man i sin budget för 2019 att kommunen skall ta ut 100 miljoner kronor mer från sina bolag för att finansiera ökade kostnader för vård, skola och omsorg. Det innebär i realiteten bolagens kunder och hyresgäster, bland andra Tekniska verkens fjärrvärmeabonnenter och Stångåstadens hyresgäster, ska betala mer än andra kommuninvånare till kommunens gemensamma kostnader istället för om det tas ut som skatt.

Linköpings kommunala bolag går bra och kan därför genom den bolagskonstruktion kommunen valt, beroende på ränteläget, leverera in mellan 200 och 300 miljoner kronor per år till kommunkassan. Så långt finns det inte mycket att invända. Alla som äger företag, privata eller offentliga, måste kunna få en rimlig avkastning på insatt kapital.

Ändå har Linköpings kommunala bolag lägre avgifter på flera av sina tjänster än jämförbara kommuner. Hittills har detta varit möjligt genom att man av tradition utan alltför mycket politisk klåfingrighet fått driva sina verksamheter på affärsmässiga villkor.

Nu vill Socialdemokraterna bryta denna utveckling genom att utöver vad som är affärsmässigt motiverat, öka uttagen från bolagen i syfte att finansiera annan kommunal verksamhet.

De som är kunder eller hyresgäster hos bolagen kommer därmed att få stå för en högre andel av kostnaderna för kommunens välfärdstjänster än andra kommuninvånare. Även om bolagens kunder och kommunens skattebetalare ofta är samma personer får detta en annan fördelningspolitisk effekt.

Att driva vissa kommunala verksamheter i bolagsform är på flera sätt fördelaktigt för kommuninvånarna. Men bara om det sker på marknadsmässiga villkor och för att kunna ge en bra och kostnadseffektiv service och inte som ett sätt att finansiera annan kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att det finns en tydlig rågång mellan de kommunala bolagens avgiftsfinansierade verksamheter och kommunens skattefinansierade välfärdstjänster.

Behövs det mer resurser till vård, skola och omsorg är det rättvisare att höja skatten än att ta ut det i form av avgifter på tekniska tjänster eller hyror på en begränsad del av bostadsbeståndet.

Roland Larsson

f d ks-ordförande och riksdagsledamot (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa