Rehabiliteringskedjan fungerar inte

I Östergötland har 3 286 personer kastats ut ur sjukförsäkringen, skriver Lisbeth Forsberg och Lotta Larsson, Solrosuppropet.

15 september 2014 05:55

Vänsterpartiet har lämnat i uppdrag till Riksdagens utredningstjänst att ta reda på hur många de utförsäkrade är länsvis till och med maj 2014.

Vi i Solrosuppropet har fått ta del av dessa siffror och det är många som drabbats. Bara i Östergötland har 3 286 personer kastats ut ur sjukförsäkringen.

Efter att tidsgränserna infördes i sjukförsäkringen så finns det en gräns för hur länge en person kan få vara sjuk och erhålla ersättning från sjukförsäkringen. Har man inte återfått arbetsförmågan efter gällande tidsram kan man åka ur systemet. Kvar återstår då att söka försörjningsstöd eller att bli anhörigförsörjd, det vill säga att din partner eller familj får stå för din försörjning. Är du ensamstående men har ett ägande måste du först sälja det du äger, leva upp eventuell förtjänst och sedan söka försörjningsstöd. Som sjuk kan man alltså förlora rätten till privat ägande.

Nu har mer än 87 000 personer utförsäkrats i Sverige och drygt 9 000 av dem två gånger, dubbelt utförsäkrade. Annie Lööf kallade det för ”en andra chans”, vi ser det mer som ett bevis på att den så kallade rehabiliteringskedjan inte fungerar. Att den sjuke inte blev hjälpt av varken första eller andra utförsäkringen. Nu finns det de som är på väg mot sin tredje utförsäkring, vad ska vi kalla det? Tredje gången gillt?

Man vill skrämma folk till att tro att pengarna i sjukförsäkringen kommer att ta slut, att det kommer att belasta statsbudgeten hårt.

Men till saken hör att 2010 innan man mjölkat pengarna ur sjukförsäkringen hade det samlade överskottet i socialförsäkringarna, exklusive arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet, ett överskott på 45 miljarder! 2012 när man sänkt avgifterna till sjukförsäkringen och låtit den bekosta en skattesänkarpolitik var överskottet plötsligt 2 miljarder.

Det handlar inte om möjligheter att ha en fungerande sjukförsäkring, det handlar om vilja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!