Privat sjukvårdsförsäkring är fel väg

Privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att skapa parallella sjukvårdssystem, skriver Mona Olsson (V).

3 maj 2019 05:00

Replik på "Privat sjukvårdsförsäkring till alla", 24/4.

I Correns ledare 24/4 slår Christian Dahlgren ett slag för privata sjukvårdsförsäkringar och hinner påstå mycket i en relativt kort text. Dahlgren målar upp en bild av svensk hälso- och sjukvård som dåligt fungerande, så dålig att han ”får lust att slita både hår och kläder i frustration”. Enligt Dahlgren är det ”landstingsmodellen” som skapat vårdplatsbrist, vårdköer och ojämlik tillgång till vård. Så vad är då Dahlgrens lösning på problemet? Jo, privata sjukvårdsförsäkringar, precis som i Nederländerna, som enligt Dahlgren har Europas bästa sjukvård.

Nederländerna har en högre tillgänglighet än Sverige, det stämmer, men Nederländerna har också en betydligt mer utbyggd primärvård än vad Sverige har. Det nämner inte Dahlgren. Det som Dahlgren också utelämnar är den kritik som finns mot Nederländernas sjukvårdssystem i form av fragmentisering, brist på samverkan och brist på incitament för nya innovationer. Nederländernas system med privata sjukvårdsförsäkringar kan heller inte anses bidra till en jämlik vård, snarare tvärtom – de med högre inkomster i Nederländerna hänvisas till dyrare privata sjukvårdsförsäkringar. En gräddfil som ger rätt till eget rum och bättre omvårdnad.

Svensk hälso- och sjukvård behöver förändras, så långt har Dahlgren rätt. Svensk primärvård behöver byggas ut och förstärkas, inte minst vad gäller tillgänglighet och resurser. Privata sjukvårdsförsäkringar däremot, det är definitivt inte rätt väg att gå. Vänsterpartiet motsätter sig privata sjukvårdsförsäkringar, men inte på grund av ”ideologiskt missnöje” som Dahlgren påstår. Vi motsätter oss privata sjukvårdsförsäkringar för att vi värnar grunden för den svenska hälso- och sjukvården; rätten till vård på lika villkor och vård efter behov.

Privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att skapa parallella sjukvårdssystem – ett lite bättre för de få och ett lite sämre för de många. Den risken är stor och mycket allvarlig, och borde ge oss alla lust att ”slita både hår och kläder i frustration”.

Mona Olsson (V)

ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!