Preem kan välja elektrobränsle

Ett alternativ för att undvika ytterligare fossilberoende, skriver debattörerna.

2 juni 2019 05:00

Det kan knappast ha undgått någon att Preem planerar en kraftig utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil för att producera mer bensin och diesel. Detta kommer att öka utsläppen med cirka 1,7 miljoner ton koldioxid per år och låsa fast oss i mer fossilbränsleberoende tvärt emot intentionen i Sveriges klimatlag att minska utsläppen.

Detta kommer att bidra till att förstöra våra barnbarns framtid genom fortsatta utsläpp. Beräkningar visar att en stor del av världen kan bli obeboelig om uppvärmningen tillåts fortsätta till 4 grader global uppvärmning, vilket kommer att ske om världens utsläpp inte stoppas.

Säg nej till den utbyggnad som Preem planerar och satsa istället främst på en snabb elektrifiering av transporterna, vilket är den mest energieffektiva lösningen. Dock, under en kort övergångsperiod kan även andra bränslen behövas. Biobränslen nämns ofta som en del av lösningen. Detta kan vara sant i begränsad omfattningen om biobränslet är klimatneutralt på kort sikt. Detta gäller inte HVO diesel om den produceras från palmolja (förbjudet i Sverige efter 1 juli 2019) och bidrar till förstörelse av regnskogar, eller överuttag av material från kalhyggesbruk i svenska skogar där återväxten kan ta 40–100 år.

En annan lösning som undviker många problem med biobränslen är att producera så kallade elektrobränslen från el, vatten och koldioxid. Elektrobränslen klassas som förnybart om koldioxiden som behövs kommer från luften eller från förnybara källor, som till exempel utsläpp från massaindustrin.

Förnybar el kan produceras från vind- eller solkraft, och användas till att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Detta kan användas för att balansera variationer i elproduktionen. Vätgas plus koldioxid kan ytterligare omvandlas till bränsle som diesel, bensin eller flygbränsle.

Att använda el direkt för tåg, batterielbilar, transport på elvägar, eller eldrivna fartyg är mest effektivt. Om el omvandlas till vätgas som används i vätgasbilar förloras en faktor 3 av energin, genom begränsad verkningsgrad vid elektrolys och i bränsleceller. Om el omvandlas till diesel för att driva bilar förloras cirka en faktor 4,5. Dessa fakta presenterades av Selma Brynolf från Chalmers forskningsgrupp om elektrobränslen vid ett Power-to-X seminarium anordnat av Fossilfritt Sverige i Stockholm 28/3 2019, presentationer och video finns on-line.

Det finns entreprenörer som vill omsätta elektrobränslen i handling. Som Carbon Engineering i Kanada eller elektrolysföretaget Nordic Blue Crude som planerar storskalig tillverkning av förnybar e-diesel i Norge och Sverige. Detta är något för Preem att ta efter, istället för att låsa fast oss i ytterligare fossilberoende.

Peter Fritzson

professor vid Linköpings universitet, civilingenjör i teknisk fysik

Roger Bydler och Niclas Karlsson

medlemmar i klimatriksdagens transportutskott

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!