Östergötland kan ta täten i klimatarbetet

I Östergötland finns en unik bredd i ambitionerna för att nå ett fossilfritt samhälle. Det skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

21 april 2017 06:00

Trots braskande rapporter om återkommande globala värmerekord har världen fortfarande en chans att begränsa den farliga klimatförändringen. Men det kräver att utsläppskurvan vänder nedåt före 2020 och sedan snabbt faller.

Denna omställning underlättas om det finns goda exempel som konkret visar att ett fossilfritt samhälle skapar ökad välfärd istället för tvärtom. Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att öka tempot i klimatomställningen och göra Sverige till ett av världen första fossilfria välfärdsländer. Som nationell samordnare har jag mött så många företag och kommuner som ser mer möjligheter än hot och vill gå fortare fram än vad riksdagen vågar göra.

I Östergötland finns en unik bredd i ambitionerna. Det är därför ingen slump att så många nya aktiviteter i Fossilfritt Sverige startar just här.

1. Den nationella utmaningen om fossilfria transporter till år 2030 startade på Händelö i Norrköping.

På Händelö i Norrköping befinner man sig verkligen i hjärtat av det förnybara Sverige. I Returpacks anläggning samlas hela Sveriges ihopsamlade flaskor och burkar för återvinning och mitt emot ligger Sveriges största etanolanläggning där Lantmännen Agroetanol dessutom producerar djurfoder och kolsyra av restprodukterna. Ingen plats kunde vara naturligare att starta en landsomfattande utmaning om fossilfria transporter på. När jag undrade om företagen inom företagsnätverket Östgötautmaningen, där flera är baserade på just Händelö, kunde anta utmaningen var svaret snarare en fråga: ”Kan vi sätta målet tidigare?”

2. Östergötlands lantbrukare utmanar andra regioner i att minska utsläppen av koldioxid med 50 procent i all diesel.

Att det finns ett sug efter att byta fossila mot biobaserade bränslen i regionen blev tydligt när jag mötte LRF Östergötlands ordförande Peter Borring på hans gård i Södra Karleby. Istället för att passivt vänta och hänvisa till ett skattesystem som för tillfället inte gör det ekonomiskt hållbart för jordbrukare att köra sina traktorer på enbart fossilfritt tar han klivet framåt. Med målsättningen att hälften av förbundets företagsmedlemmar ska köra med 50 procent förnybara drivmedel senast år 2020 var han själv den förste att signera utmaningen.

3. Linköpings stift utmanar andra stift i att genomföra klimatåtgärder.

Linköpings stift är känt sedan biskop emeritus Martin Lönnebo en gång i tiden drog igång kyrkans miljövärn. Nu är de på alerten igen och utmanar andra stift att genomföra ett strategiskt och metodisk klimatarbete. De är det första stiftet med tydliga och uppföljningsbara klimatmål och det första stift som gått med i nätverket Fossilfritt Sverige.

4. Idag startar den första av en rad regionala konferenser just i Norrköping. Under dagen visar flera östgötaföretag upp hur de kan förena ökad lönsamhet med fossilfrihet och hur man når längre genom samverkan. Nya innovationer med klimatsmart teknik från regionen som snart kommer att finnas på marknaden presenteras också och visar att spjutspetsen inte heller saknas.

Med det breda engagemanget och med den tydliga identiteten som bioregion har Östergötland goda förutsättningar att ta en ledartröja i Sveriges väg mot att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Svante Axelsson

nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!