Omställning i flyghuvudstaden

Att utnämna Linköping till flyghuvudstad nu, mitt i klimatkrisen, det tycker vi är beklämmande bakåtsträvande. Det framhåller miljöpartisten Pål Frenger. Han tycker att Linköpings kommuns klimatarbete tappar i trovärdighet när innevånarna uppmanas gå med propagandaknappar med texten "Linköping Sveriges flyghuvudstad."

29 april 2010 08:25

Som Linköpingsbo kommer man i år knappast att undgå uppmärksamheten kring flyget fram till den 13 juni då firandet av 100-årsjubileet för flyget i Linköping kulminerar. På kommunens hemsida uppmanas nu medborgarna att gå om kring med propagandaknappar med texten "Linköping Sveriges flyghuvudstad" och att tävla om fallskärmshopp med mera.

Och visst kan man vara stolt över historien ibland. Men detta jippo handlar mera om grönmålning än nostalgi för lobbyorganisationer som Svenskt Flyg. Vi i miljöpartiet är kritiska till att Linköping på det här sättet säljer ut sitt varumärke, själva stadsnamnet, till en krisande flygindustri. Kampanjen gör att Linköpings kommuns klimatarbete med klimatsmarta hushåll och cykla-till-jobbet kampanjer tappar i trovärdighet. Den som för klimatets skull cyklar till jobbet i flyghuvudstaden upplever ibland att lösningarnas börda enbart läggs på enskilda individer.

Vi anser att klimatkrisen är vår tids största utmaning. Vi är också allvarligt oroade över att världens oljeproduktion snart har nått sin topp, om den inte redan gjort det. Om vi väntar med att ställa om samhället tills vi av stigande oljepriser tvingas till det så riskerar ekonomin att kollapsa innan vi har hunnit med alla klimatinvesteringar som kommer att krävas.

Vi tror att klimatkrisen och oljekrönet kommer att påverka flyget negativt i framtiden. Det är inte samma sak som att vi vill detta. Men vi vill att samhället skall vara väl förberett på det när det händer. Vulkanutbrottet på Island har visat att utan flyget stannar Europa; att vi inte är förberedda. Det vill vi ändra på genom att satsa mer på snabba och bekväma tågförbindelser som kan konkurrera ut flyget och göra resandet klimatsmart.

Vi är självklart positiva till ny miljövänlig teknik, såsom att flyga med vätgas. Men det finns ett samband mellan teknik, volym, pris och tid som tekniknaivister inte erkänner: Ingen teknik som vi känner till idag kan ersätta fossila bränslen i relevanta volymer till rimligt pris, och därför kommer vi att flyga mindre i framtiden.

Det är vanligt att angripa budbäraren om man inte gillar budskapet och miljöpartiet kritiseras ibland av olika särintressen för att inte vilja satsa tillräckligt mycket på flyget. Men det blir ju inte mer lättillgänglig olja i jordskorpan eller mindre koldioxid i atmosfären bara för man skäller på oss. Vi i miljöpartiet vill inte skjuta ytterligare problem på framtiden och därför är vi noga med att nya satsningar på infrastruktur skall vara långsiktigt hållbara.

Att flyga är härligt och det gör även miljöpartister ibland! Men att utnämna Linköping till flyghuvudstad nu, mitt i klimatkrisen och snart uppe på oljekrönet, det tycker vi är beklämmande bakåtsträvande. Istället vill vi att en omställning till hållbara lösningar för framtiden bör vara kommunens fokus.

PÅL FRENGER FÖR MILJÖPARTIET DE GRÖNA I LINKÖPING

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!