Ompröva beslutet om Vattenfalls kol

Att förknippas med smutsiga energikällor kostar pengar i form av förlorat marknadsvärde och förlorade kunder. L bör tänka om i frågan om kolkraften, skriver debattörerna.