Ökade klyftor göder rasism

Den 73 punkters regeringsförklaring som vi nu ska leva under kommer att öka klyftorna och därmed främlingsfientligheten, skriver Ulf Flodin.

26 februari 2019 05:00

Förintelsens minnesdag uppmärksammades i våra olika nationella medier i slutet av januari. I Linköping fyllde Göran Rosenberg hela domkyrkan med åhörare till sin föreläsning om Förintelsen.

Alla personer med någon känsla för vad som är politiskt korrekt tar kraftfullt avstånd från diskriminering och andra former av invandrarfientlighet. Men man undviker omsorgsfullt att tala om grundorsaker till rasism och främlingsfientlighet. I bästa fall konstaterar man att rädsla och frustration bidrar till främlingsfientlighet. I många europeiska länder växer de främlingsfientliga partierna. I vårt land har SD styrt regeringsbildningsprocessen. Frågan är varför allt fler människor känner rädsla och frustration.

Över hela världen blir de rika allt rikare. Klyftorna till de fattiga ökar. Politikerna förfogar över en krympande andel av nationernas BNP. Samhällets förmåga att bistå sina medborgare med god service och hjälp minskar. Bara en liten andel av en befolkning läser i statens budgetpropositioner och kan med egna ögon kan läsa hur snedfördelningen ökar (ökad Ginikoefficient). Istället känner många ett diffust missnöje över samhällets oförmåga att uppfylla de förväntningar vi har på välfärden. Men konkurrensen om resurserna blir uppenbar när vi ser hur utsatta invandrare behöver hjälp.

Flertalet partier undviker att tala om invandringens kostnader, eftersom det är politiskt inkorrekt. 2017 äskade Migrationsverket 73 miljarder kronor till sin årliga verksamhet. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i en rapport 2018:3 angivet liknande kostnader.

Om man verkligen vill minska motsättningen mellan invandrare och svenska medborgare måste man först tillstå orsakerna till konflikten. Därefter föreslå en lösning. Denna måste innebära att man minskar klyftorna mellan de materiellt välbärgade och de utan marginaler. Den 73 punkters regeringsförklaring som vi nu ska leva under kommer att öka klyftorna och därmed främlingsfientligheten. Det är därför ett uttryck antingen för dubbelmoral att ta avstånd från invandrarfientlighet när man samtidigt som politiker bäddar för den eller så handlar man i okunskap om orsakssamband.

Redan Sigmund Freud beskrev hur frustration ofta ger upphov till aggression. När objektet för aggressionen (den politiska makten) är oåtkomlig riktas i stället aggressionen mot andra grupper än de som orsakat lidandet. Och ska man se till hela orsakskedjan måste man rikta blicken utomlands. Vilka länder ligger bakom flyktingströmmarna till de rika länderna. Jo, stormakterna med USA i spetsen. USA med Irakkriget 2003, Natos anfall på Libyen 2011, Sovjet och USA i kriget i Afghanistan för att ge några enstaka exempel. Men i stället för att rikta missnöjet mot orsaken till de globala missgärningarna drabbas offren, det vill säga flyktingarna. Vilka svenska partier verkar för att minska klyftor och krig?

Ulf Flodin

Grön omstart

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!